Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

2019 - Dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych


14.11.2019
Dodatkowy podział środków budżety Województwa Łódzkiego – 2019
Przyznane dodatkowe dofinansowanie na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - załącznik nr 1
Lista wniosków odrzuconych  - załącznik nr 2

27 września 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1546/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2017 r. zmienionych Uchwałą Nr 914/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2018 r.

W dodatkowym podziale środków może wziąć udział Dotowany, który zawarł umowę o dofinansowaniu, wystąpił z pismem o dodatkowe środki oraz przedstawił ostateczny koszt zadania po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zamówieniami publicznymi, w terminie 10 dni od daty opublikowania informacji o dodatkowym podziale środków budżetu województwa na stronie internetowej www.lodzkie.pl/rolnictwo. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo o dodatkowe środki wpłynęło do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych nastąpi po dokonaniu stosownych zmian w budżecie Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl