Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "OSZCZĘDZAJMY WODĘ!"

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym "OSZCZĘDZAJMY WODĘ!".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych, położonych na terenie województwa łódzkiego.

Celem Konkursu jest zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. Formowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków w zakresie oszczędzania wody oraz zasad jej racjonalnego wykorzystywania, z pewnością zaowocuje w przyszłości postawami dorosłych, którzy będą rozumieli dlaczego należy chronić środowisko w życiu codziennym, którzy będą wiedzieli jak skutecznie i efektywnie to robić. Szczególnie teraz, przy postępujących zmianach klimatycznych i nasilających się zjawiskach suszy, musimy wypracować metody racjonalnego gospodarowania wodą i nauczyć się jak tej wody nie marnować.

Konkurs „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!” będzie polegał na wykonaniu plakatu lub ulotki, których treść powinna ukazywać m.in. konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie, działania, które mogą przyczyniać się do zapobiegania marnotrawieniu wody lub też skutki suszy i sposoby przeciwdziałania im. Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać prace, wykonane zgodnie z Regulaminem Konkursu, do dnia 16 października 2020 r.

Dla uczestników najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane atrakcyjne nagrody, m.in. lornetki, mikroskopy, teleskopy, a dla starszych – słuchawki bezprzewodowe czy ładowarki słoneczne. Dodatkowo, nadesłane ulotki, odznaczające się wyjątkową pomysłowością oraz merytoryką, zostaną opublikowane w broszurze dotyczącej oszczędzania wody, które będą rozpowszechnione m.in. po innych Placówkach, stanowiąc cenny materiał edukacyjny w walce ze skutkami suszy.

Zaproszenie do udziału w Konkursie oraz Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat stanowią załączniki do niniejszej informacji. 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 42 663 37 28

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl