Dotacje w roku 2017

15 listopada 2017 roku upłynął termin realizacji projektów, Przypominamy o terminowym przesyłaniu sprawozdań

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

- załącznik nr 2 - sprawozdanie ( załącznik) 
- załącznik nr 3 - oświadzczenie (załącznik) 
- wzór logotypu (nieaktualne)

30.05.2017  -  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 30 maja 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Wykaz gmin, którym udzielono dotacji:
(kliknij aby pobrać)
 


04.01.2017 - OGŁOSZENIE NABORU

Zarząd Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017 zabezpieczone zostały środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Rodzaj zadania objętego pomocą finansową
W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego gminy wiejskie województwa łódzkiego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy w zakresie szczegółowo opisanym w § 3 ust. 5 „Regulaminu udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 2/17 w dniu 3 stycznia 2017 roku, zwanego dalej Regulaminem.
Wysokość środków finansowych
Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 900.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji
1.       Zasady przyznawania dotacji zostały opisane w § 3 Regulaminu (plik do pobrania na dole strony).
2.       Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej (maksymalnie 3 wnioski z jednej gminy) podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz ustawowo wybranego przedstawiciela danego sołectwa, należy składać w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 17 marca 2017 roku.

1)       Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu (plik do pobrania na dole strony).
2)       Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 15 listopada 2017 roku.
3)       Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
4)       Wnioski nie będą rozpatrywane, jeżeli:

a)       zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź nadane w placówce świadczącej usługi pocztowe po terminie,
b)      będą sporządzone na druku innym niż określony w Regulaminie,
c)       będą dotyczyły projektów realizowanych w terminie innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
d)      wnioskowana kwota dotacji będzie większa niż 5.000 zł.

5)       W przypadku błędów formalnych we wnioskach wnioskodawcy zostaną wezwani do ich poprawienia.

3.       Ocena wniosków oraz wyłonienie beneficjentów odbywać się będzie na zasadach opisanych w Rozdziale III Regulaminu.
4.       Realizacja projektów powinna odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale IV Regulaminu oraz w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
5.       Przedłożenie dokumentów do rozliczenia projektów powinno nastąpić w terminie określonym w umowie. Zrealizowane projekty należy rozliczyć zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale V Regulaminu.
6.       Realizacja projektów podlega kontroli opisanej w rozdziale VI Regulaminu.

Informacji udziela
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Dorota Rzeźnik tel. 42 - 663-32-24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Agata Drozdowska tel. 42 - 291-97-98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz załącznik: