WRDS W UNIEJOWIE O FUNDUSZACH UNIJNYCH

poniedziałek, 8 października 2018
W czwartek 4 października odbyło się Wyjazdowe Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

Miejscem posiedzenia był Uniejów, nieprzypadkowo wybrany na dzisiejszą radę. Głównym tematem spotkania oraz dyskusji było wykorzystywanie środków unijnych a gmina Uniejów służyła za wzorowy przykład skutecznego pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na rozwój i promocje regionu. 
Podczas posiedzenia zastępca burmistrza Uniejowa Piotr Majer zaprezentował informacje na temat funduszy unijnych w gminie Uniejów na lata 2014 – 2020. Następnie przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  zajmujących się funduszami unijnymi przedstawili informację na temat stanu wdrażania poszczególnych programów unijnych. Głos zabrali Dominik Patora dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej PR, Ewa Cłapa zastępca dyrektora departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, Zbigniew Gwadera dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego EFS oraz Andrzej Kaczorowski dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kolejne posiedzenie plenarne WRDS przewidywane jest na dzień 8 listopada 2018 r.
Głównymi tematami będą:
- Ocena rocznego okresu funkcjonowania reformy oświaty w województwie łódzkim
- Edukacja - wyzwania szkolnictwa zawodowego i wyższego, współpraca szkół i uczelni z pracodawcami