WRDS O ZATRUDNIENIU I PRAWIE PRACY

czwartek, 25 kwietnia 2019
Sprawy pracownicze były głównym tematem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli pracodawców, pracowników oraz administracji publicznej odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 

Podczas plenarnego posiedzenia WRDS w czwartek (25 kwietnia) rozmawiano o stanie zatrudnienia oraz kwestiach przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim.
Pełniąca obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Ewa Fijałkowska przedstawiła Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia, a Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski omówił  „Stan przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim w roku 2018”. W trakcie posiedzenia wręczono także akt powołania do składu Rady Jerzemu Romańskiemu ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Najbliższe posiedzenie WRDS odbędzie się 23 maja 2019 roku. Omawiana będzie m.in. sytuacja cudzoziemców na rynku pracy oraz kwestia dotycząca wpływu rządowych programów wspierających rodziny z dziećmi na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego.