WRDS o problemie smogu

poniedziałek, 25 marca 2019
O wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców województwa łódzkiego i skali tego problemu rozmawiano podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania wręczono także akty powołania nowym członkom Rady.

Posiedzenie WRDS odbyło się w czwartek 21 marca w Urzędzie Marszałkowskim. Głównym tematem dyskusji było ograniczanie na terenie województwa łódzkiego emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Prelegentami omawiającymi to zagadnienie byli: dr n. med. Damian Tworek z Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojciech Miedzianowski– prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz  Wojciech Frątczak– dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Do składu WRDS włączona została także nowa organizacja pracodawców: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 
Nowymi członkami Rady zostali: Jerzy Romański oraz Dominik Zasadziński. 
Przewodniczący WRDS oraz Marszałek województwa łódzkiego podziękowali Pawłowi Saarowi i Bogdanowi Lewińskiemu za zaangażowanie w pracę Rady.

Następne posiedzenie WRDS odbędzie się 25 kwietnia. 
Tematem rozmów będzie bezpieczeństwo pracy i stan przestrzegania prawa pracy. Omówiony zostanie także Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim.