Prezydium WRDS online

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

W środę (27 maja br.) odbyło się spotkanie online Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

Prezydium Rady w taki sposób obradowało po raz pierwszy. Spotkanie miało taki charakter ze względu na panująca pandemię koronawirusa.

Członkowie rady skupili się dziś na dwóch punktach. Pierwszym z nich była analiza działań Województwa Łódzkiego w okresie pandemii spowodowanej chorobą Covid-19  wywołaną wirusem SARS-Cov-2. W drugim punkcie członkowie prezydium Rady dokonali oceny  funkcjonowania rozwiązań, zawartych w tarczach antykryzysowych. Na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS ten temat zostanie omówiony szerzej.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. W skład WRDS wchodzą reprezentanci pracodawców, pracowników, samorządu i strony rządowej. W skład prezydium rady wchodzą przedstawiciele każdej z reprezentatywnych organizacji związkowych oraz pracodawców z terenu województwa łódzkiego. Członkiem prezydium ze strony rządowej jest Wojewoda Łódzki, a ze strony samorządowej Marszałek Województwa Łódzkiego.