Pierwsze posiedzienie plenarne WRDS

środa, 23 grudnia 2015
22 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zainaugurowała działalność Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Spotkanie otworzył marszałek Witold Stępień.
 
Rada jest gremium, które dzięki tegorocznej ustawie uchwalonej jeszcze przez Sejm poprzedniej kadencji, zastąpiła tzw. Komisję Trójstronną obradującą dotąd pod kierownictwem wojewody. Teraz spotkania Rady organizował będzie Samorząd Województwa Łódzkiego.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pracowników (związków zawodowych), pracodawców (organizacji biznesowych), samorządowców (w tym marszałek) i administracji rządowej (w tym wojewoda).
Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także zajmować się sprawami zatrudniania.
 
Na inauguracyjnym posiedzeniu marszałek Witold Stępień wręczył nominacje dla członków Rady. Wybrany został również przewodniczący na pierwszy rok działalności. Będzie nim w imieniu pracowników Waldemar Krenc z NSZZ Solidarność. Utworzono także Prezydium WRDS, w skład którego oprócz przewodniczącego Waldemara Krenca weszli:
Marek Błaszczyk – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Krzysztof T. Borkowski – Business Centre Club Związek Pracodawców, Waldemar Lutkowski – Forum Związków Zawodowych, Artur Matiaszczyk – Konfederacja Lewiatan, Zbigniew Rau – wojewoda łódzki, Paweł Saar – Związek Rzemiosła Polskiego, Wojciech Słowikowski – Pracodawcy RP oraz Witold Stępień – marszałek województwa łódzkiego.
Kolejny termin posiedzenia wyznaczy prezydium Rady, które zbierze się 19 stycznia.