O turystyce i transporcie na czerwcowym posiedzeniu WRDS

wtorek, 21 czerwca 2022

Rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej w naszym regionie oraz Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego – to główne tematy czerwcowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

Posiedzenie odbyło się 14 czerwca w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym tematem omawianym na WRDS była turystyka. W tej części prelegentami byli: prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Łukasz Stajuda, prezes Łódzkiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki Andrzej Kołłątaj oraz prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej Tomasz Koralewski.

Rozmawiano o walorach i potencjale turystycznym regionu łódzkiego oraz o promocji oferty turystycznej naszego województwa. Łódzkie może pochwalić się parkami krajobrazowymi, rezerwatami przyrody, a także atrakcyjnymi szlakami rowerowymi. Region łódzki jest również miejscem do uprawiania turystyki wodnej, takie możliwości daje na przykład atrakcyjne położenie Warty, Bzury i Rawki.

Druga część spotkania dotyczyła Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego. Prezentację, która stanowiła punkt dyskusji na ten temat, przedstawił Maksymilian Stanek, starszy specjalista w Zespole Transportu i Infrastruktury Technicznej Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje społeczne tego projektu potrwają do 8 lipca.

Było to ostatnie posiedzenie WRDS przed wakacyjną przerwą.