O gospodarce wodnej i bezpiecznym transporcie na posiedzeniu plenarnym WRDS

wtorek, 14 czerwca 2022

Gospodarka wodna oraz infrastruktura komunikacyjna w regionie łódzkim były tematami majowego plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wzięli udział w czwartkowej (19 maja) wideokonferencji byli między innymi: prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel. Dyskusję otworzył marszałek Grzegorz Schreiber.

- Tematy, które dzisiaj podejmujemy są z punktu widzenia województwa, jego funkcjonowania i rozwoju niezmiernie ważne, bo dotyczą dwóch segmentów, na których nam szczególnie zależy – powiedział Grzegorz Schreiber.

Marszałek podkreślił też dużą wagę współpracy z Wodami Polskimi i wsparcia ze strony tej instytucji w działaniach dotyczących prowadzenia gospodarki wodnej w naszym województwie.

- Zagrożenia suszy i zagrożenia powodziowe mają jedno źródło, to brak odpowiedniej polityki wodnej, brak odpowiednich działań podejmowanych na przestrzeni lat. To są wieloletnie zaniedbania. Bardzo się cieszę, że obecne władze Wód Polskich podjęły współpracę z samorządami, jak również działają w ramach swoich programów. My już wspólnie sporo zrobiliśmy, choćby kwestia Pilicy, spółek wodnych i jazów, które leżały odłogiem. Takie mam przynajmniej odczucie. Ludzie mieszkający na obszarach wiejskich potrzebują naszej pomocy i naszego wspólnego działania – podkreślił marszałek.

O tym, że dobrze prowadzona gospodarka wodna ma dla naszego regionu szczególne znaczenie, bowiem region ten jest zagrożony problemem suszy, mówił prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

- My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że województwo łódzkie jest tym regionem, który jest bardzo narażony na suszę, wręcz susze ekstremalne, rolnicze. Podobnie jest w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i częściowo w lubelskim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy tutaj szeregu konkretnych działań zmierzających do zapobiegania suszy w województwie łódzkim, stąd też nasza współpraca z panem marszałkiem – mówił.

W maju 2020 roku marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber wspólnie z prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą zawarli porozumienie w sprawie Partnerstwa Wodnego. Dotyczy ono realizacji zadań z zakresu kształtowania zasobów wodnych na obszarze województwa łódzkiego.

W ramach działań programu STOP SUSZY! Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uruchomiło program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych, który wykorzystuje tzw. retencję korytową. Program zakłada poprawę zdolności retencyjnych rzek, kanałów oraz obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. W 2021 roku w województwie łódzkim piętrzono wodę na 225 obiektach w ramach retencji korytowej.

Kolejny ważny temat dotyczył infrastruktury komunikacyjnej, drogowo-kolejowej, w województwie łódzkim, w kontekście inwestycji i bezpieczeństwa. O aktualnych działaniach podejmowanych przez ministerstwo infrastruktury i województwo łódzkie mówił sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel. Podkreślił, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w szczególnym czasie.

- Jak wszyscy wiemy, obecnie utrzymuje się trudna sytuacja geopolityczna związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Pragnę w tym miejscu podziękować za wsparcie udzielone przez województwo łódzkie uchodźcom zza naszej wschodniej granicy, w szczególności za dodatkowe połączenie uruchamiane przez samorząd województwa na rzecz obywateli Ukrainy. Ta współpraca kolejowa pomiędzy kolejarzami różnych województw była bardzo ważna w tym trudnym czasie.

Andrzej Bittel wskazał na duże zaangażowanie samorządu województwa łódzkiego w ponowne uruchomienie połączeń kolejowych na linii nr 25 pomiędzy Łodzią, a Skarżyskiem Kamienną przez Tomaszów Mazowiecki, Opoczno i Końskie.

Bittel podkreślił, że oprócz przywracania nieczynnych tras resort infrastruktury podejmuje działania, które mają zadbać o komfort pasażerów oczekujących na pociągi.

- W ramach programu inwestycji dworcowych na terenie województwa łódzkiego realizowanych jest dziesięć inwestycji na łączną kwotę 75 mln zł. Na potrzeby podróżnych zostaną wkrótce oddane między innymi dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach. Nowe i zmodernizowane przystanki przygotowywane są natomiast w ramach programu przystankowego. W województwie łódzkim jest to łącznie osiem zadań o wartości 47 mln zł.

Andrzej Bittel zaznaczył, że region łódzki ma bardzo ciekawe perspektywy kolejowe.

- W tym miejscu chciałbym podkreślić, że doskonała współpraca z województwem łódzkim zaowocowała dobrymi projektami. W przeciwieństwie do samorządów północnej i zachodniej Polski, pan marszałek chce rozwijać kolej w swoim województwie, a namacalnym tego dowodem są projekty, które zostały zgłoszone do programu Kolej Plus i uzyskały dofinansowanie rządu.

To dofinansowanie wynosi 1 miliard 250 milionów złotych. Dzięki temu powstanie trasa łącząca linię kolejową nr 131 Chorzew –Siemkowice z linią kolejową nr 181 Wieluń. Zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana linia kolejowa nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa.

O stanie bezpieczeństwa kolejowego w województwie łódzkim mówił między innymi prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Janusz Malinowski. Podkreślił, że od początku działalności ŁKA, czyli w latach od 2014 do 2022 roku Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził łącznie 48 kontroli. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa realizowanych przewozów, kwalifikacji pracowników czy też utrzymania pojazdów kolejowych. Łódzka Kolej Aglomeracyjna obecnie eksploatuje 34 pojazdy kolejowe, a do końca 2022 roku przewidzianych jest ich 39.