Drugie posiedzenie Prezydium WRDS

środa, 20 stycznia 2016
W dniu 19 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego obradowało prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Waldemar Krenc.
Głównym punktem spotkania było omówienie zgłoszonych zmian do regulaminu Rady. Przedyskutowano także propozycje harmonogramu pracy, ustalono porządek posiedzenia plenarnego WRDS, które zostało zaplanowane na dzień 3 marca 2016 r. na godzinę 11:00