wtorek, 21 czerwca 2022

O turystyce i transporcie na czerwcowym posiedzeniu WRDS

Rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej w naszym regionie oraz Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego – to główne tematy czerwcowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie odbyło się 14 czerwca w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym tematem omawianym na WRDS była turystyka.…
wtorek, 14 czerwca 2022

O gospodarce wodnej i bezpiecznym transporcie na posiedzeniu plenarnym WRDS

Gospodarka wodna oraz infrastruktura komunikacyjna w regionie łódzkim były tematami majowego plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wzięli udział w czwartkowej (19 maja) wideokonferencji byli między innymi: prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu…
wtorek, 14 czerwca 2022

Wsparcie dla uchodźców i plan działań na rzecz zatrudnienia na WRDS

Informacja dotycząca sytuacji uchodźców w Łódzkiem i Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia były najważniejszymi tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady odbyły się 21 kwietnia br. w formie zdalnej. Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na 2022 r. Jak poinformował Kamil Jeziorski,…
poniedziałek, 4 kwietnia 2022

Sytuacja epidemiologiczna i bezpieczeństwo publiczne na WRDS

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zajęła się w czwartek (17 lutego) szeroko pojętym bezpieczeństwem. Przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz strony rządowej i samorządowej zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i epidemiologicznego. Zbiorczą informację na temat pracy policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz służby więziennej przedstawił Marcin Szmaja, zastępca dyrektora Wydziału…
czwartek, 3 lutego 2022

Styczniowe posiedzenie WRDS

W czwartek 20 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie plenarne rozpoczęło się od dyskusji na temat projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. To dokument, który został poddany konsultacjom społecznym po przyjęciu wstępnej wersji przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan dla obszaru…
piątek, 17 grudnia 2021

Wybór Przewodniczącego, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 oraz walka z pandemią koronawirusa na WRDS

W czwartek 16 grudnia br., w formie wideokonferencji odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Członkowie WRDS w pierwszej kolejności omówili kwestie związane z sytuacją epidemiczną w naszym województwie. Najnowsze dane przedstawiły: Jolanta Kowalik-Gęsiak, dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Magdalena Amrozik, dyrektor…
czwartek, 18 listopada 2021

Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska oraz sytuacja demograficzna regionu na WRDS

Tematami listopadowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego były polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska oraz jej wpływ na rozwój gospodarki w województwie łódzkim, a także sytuacja demograficzna regionu  łódzkiego.  Pierwszym tematem była polityka klimatyczna, energetyczna oraz ochrona środowiska w kontekście rozwoju gospodarki w naszym regionie. O Terytorialnym Planie…
czwartek, 21 października 2021

O roli mediacji i infrastrukturze drogowo-kolejowej na WRDS

Infrastruktura drogowo-kolejowa w regionie łódzkim oraz sytuacja przedsiębiorców, którzy dochodzą swoich roszczeń na drodze sądowej - to tematy omawiane podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbyło się 21 października br. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat mediacji. Dlaczego warto korzystać z takiego rozwiązania w przypadku sporów i…
piątek, 17 września 2021

Sytuacja epidemiczna w regionie łódzkim, fundusze europejskie w nowej perspektywie oraz sytuacja w edukacji z uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego na WRDS

W czwartek 16 września br., w formie wideokonferencji odbyło się pierwsze powakacyjne plenarne posiedzenie WRDS. W imieniu Przewodniczącego WRDS Pana Artura Matiaszczyka (Konfederacja Lewiatan), spotkanie poprowadził Pan Krzysztof T. Borkowski, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego (BCC). Na wstępie omówiono sytuację epidemiczną w województwie w kontekście zbliżającej się jesieni.…
wtorek, 8 czerwca 2021

Przyszłość regionu bełchatowskiego na posiedzeniu WRDS

W dniu 8 czerwca br. w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Członkowie WRDS oraz zaproszeni goście poruszyli tematy przyszłości regionu bełchatowskiego w kontekście transformacji energetycznej oraz stanu bezpieczeństwa w Elektrowni Bełchatów. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Grzegorz Schreiber oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Wśród…