Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 16:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (biuro podawcze lub sekretariat Departamentu Sportu i Turystyki pok. 606).
W załączeniu ogłoszenie o konkursie wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej oraz formularz oferty.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl