Obiekty geoturystyczne w regionie łódzkim

Województwo łódzkie pokazuje turystom coraz to nowe oblicze. Różnorodność przyrodnicza i kulturowa regionu stała się jego niezaprzeczalnym atutem. Ludzka natura każe nam wciąż poszukiwać, odkrywać, poznawać, dlatego obok tradycyjnej turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej, pojawiają się nowe dyscypliny turystyki kwalifikowanej. Wiele z nich możemy uprawiać w naszym województwie, gdyż natura hojnie je obdarzyła. Dziełem przyrody jest pogranicze pasa nizin i wyżyn, malownicze doliny rzek czy krajobraz polodowcowy zmieniony w warunkach peryglacyjnych.
Przedstawiamy Państwu mapkę tematyczną dotyczącą turystyki geologicznej zwanej geoturystyką, która przyciąga ludzi zafascynowanych historią Ziemi, ukształtowaniem krajobrazu czy nieprzeciętnym pięknem minerałów, skał i skamieniałości.
Mnóstwo geologicznych atrakcji kryje krajobraz Wyżyny Przedborskiej i Wzgórz Opoczyńskich oraz Jury Wieluńskiej. Obiekty geologiczne są, w większości, objęte różnymi formami ochrony, a wiele z nich znajduje się w 7 parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Geoturystyka w liczbach przedstawia się imponująco. Możemy pochwalić się aż 48 fascynującymi geostanowiskami, w 25 spośród 81 rezerwatów przyrody znajdują się obiekty geologiczne, 46 użytków ekologicznych związanych jest ze zjawiskiem przyrody nieożywionej, natomiast aż 13 pomników w regionie to obiekty geoturystyczne.

Nasza mapa prezentuje usytuowanie większości atrakcji geoturystycznych, więc zapraszamy wszystkich miłośników pięknych krajobrazów, geologii, skał czy minerałów.