Menu

Województwo Łódzkie na targach Regiontour w Brnie

Na zaproszenie regionu partnerskiego Morawy Południowe w dniach 18-21 stycznia 2018 r. Województwo Łódzkie prezentowało swoje walory turystyczne podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Regionalnej„Regiontour“ w Brnie. Są to targi, które odbywają się na Morawach Południowych i stanowią największą imprezę targową branży turystycznej
w Czechach, a odwiedzane są przez ponad 30 tys. osób.
Dzięki współpracy z czeskim regionem Województwo Łódzkie od 10 lat promuje swoje atrakcje na wspólnym stoisku w tym roku wśród takich regionów partnerskich Moraw Południowych jak: Dolna Austria, Region Kowno na Litwie, Okręg lwowski na Ukrainie, Republika Tatarstanu
z Federacji Rosyjskiej, Region Trenčín na Słowacji, Region Zadar w Chorwacji.
Szczególnym zainteresowaniem wśród Czechów cieszy się turystyka rowerowa i możliwość zwiedzania Polski na rowerze, dlatego też na stoisku Łódzkiego uczestnicy targów mogli znaleźć mapy ze szlakami turystycznymi regionu oraz informacje o Łodzi i wydarzeniach, które będą miały miejsce w stolicy województwa.
W tym roku Województwo reprezentowane było również przez przedstawicieli Sejmiku Województwa Łodzkiego przez radne: Dorotę Ryl i Annę Grabek oraz zastępcę dyrektora Kancelarii Sejmiku Cezarego Szydło, którzy odbyli rozmowy z członkiem Rady Regionu Moraw Południowych oraz z Przewodniczącym Komisji Kontaktów Międzyregionalnych Zgromadzenia Regionalnego Południowych Moraw na temat dalszej współpracy między regionami.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl