Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wizyta studyjna w Szwecji w ramach projektu BIOGOV

W dniach 10-14 czerwca 2019 r przedstawicielki Departamentu Sportu i Turystyki WŁ oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wzięły udział w wizycie studyjnej w Szwecji w ramach projektu BIOGOV realizowanego z programu Interreg Europa.
Celem wizyt studyjnej była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu a lokalnymi aktorami z regionu Västra Götaland w zakresie kształtowania polityk regionalnych mających służyć zachowaniu bioróżnorodności.
W trakcie wizyty uczestnicy z Rumunii, Słowenii, Polski, Holandii i Hiszpanii poznali szwedzkie dobre praktyki w zakresie zarządzania zieloną infrastrukturą, współpracy z lokalnymi organizacjami w celu ochrony krajobrazu i bioróżnorodności, czy też mapowania usług ekosystemowych.  Szczególnie intersujące dla uczestników okazał się przykład na wzbogacanie bioróżnorodności poprzez obsadzanie poboczy dróg różnorodnymi kwitnącymi roślinami oraz system ich oznaczania jako forma edukacji ekologicznej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl