Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wizyta partnerów z Rumunii i Belgii w ramach projektu BioGov realizowanego z programu Interreg Europa

W dniach 14-16 maja w ramach projektu BioGov realizowanego z programu Interreg Europa Departament Sportu i Turystyki WŁ gościł w regionie partnerów z Rumunii i Belgii. Celem wizyty studyjnej była przede wszystkim wymiana dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą w zakresie ochrony bioróżnorodności pod kątem zachowania sadów tradycyjnych oraz tworzenia na tej bazie produktu turystycznego. Dzięki uprzejmości regionalnych interesariuszy projektu BioGov (np. Ogrodowi Botanicznemu w Łodzi, firmie „Wiatrowy Sad”, ekologicznemu gospodarstwu sadowniczemu pana Arkadiusza Kartusa, czy Muzeum w Arkadii i Nieborowie) możliwe było dogłębne poznanie specyfiki regionu łódzkiego, a w rezultacie przekazanie przez partnerów projektu niezwykle wartościowych uwag i spostrzeżeń, które wymiernie przyczynią się do rozwoju naszego województwa. Dlatego, pomimo mało sprzyjającej pogody wizytę należy zaliczyć do niezwykle udanych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl