Menu

Warsztaty Turystyczne Województwa Łódzkiego 2018

W dniach 15-16 listopada 2018 r. w Kutnie odbyły się Warsztaty Turystyczne Województwa Łódzkiego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, organizacji pozarządowych, instytucji i podmiotów prywatnych, zaangażowanych w rozwój turystyki w regionie łódzkim.
Spotkanie miało na celu wskazanie priorytetów działania na kolejne lata w zakresie rozwoju turystyki w regionie łódzkim, zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz nowych trendów panujących w turystyce.
Warsztaty zorganizowane zostały przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy współpracy z Wydziałem Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno. Miejsce zorganizowania warsztatów turystycznych nie było przypadkowe. Chcąc pokazać branży turystycznej miejsce, które w ostatnim czasie szybko rozwija się poprzez realizację kilku projektów turystycznych i ciekawych wydarzeń, wybrano miasto róż, coraz bardziej przyjazne turystom. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się od zaproszonych gości jakie panują trendy w tworzeniu marek i produktów turystycznych. O roli samorządu terytorialnego w kreowaniu i współtworzeniu sieciowych produktów turystycznych mówił pan Adam Karpiński z Instytutu Turystyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, którego koncepcja odnosiła się również do województwa łódzkiego. Natomiast jak ważny jest regionalizm w turystyce i w jaki sposób można go wykorzystać w promocji regionów zaprezentowała pani Izabela Stelmańska Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Drugiego dnia uczestnicy, pod przewodnictwem pana Pawła Szczepanika kierownika Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno, wzięli udział w study tour, podczas którego zapoznali się z potencjałem turystycznym miasta róż oraz z nowymi inwestycjami realizowanymi w ramach projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

 
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl