Szlak Ziemi Rawskiej

SZLAK ZIEMI RAWSKIEJ (250 km)

Szlak Ziemi Rawskiej oznakowany został kolorem niebieskim i składa się z dwóch odcinków: Szlaku Ziemi Rawskiej o długości 140 km oraz Rawskiej Ósemki o długości 106 km. W Wiączyniu Dolnym znajduje się jeden z największych w województwie łódzkim cmentarz wojenny z 1914 r., ufundowany przez rodzinę fabrykanta Karola Scheiblera. W Nagawkach w pobliżu Dmosina działa „Żywy skansen” - unikalny projekt, mający na celu nie tylko ratowanie zachowanych chat, dworków i kościołów, lecz także wykorzystanie ich w charakterze szkoły ginących zawodów, ośrodków folklorystycznych itp. Dinopark i Kraina Świętego Mikołaja w Kołacinku przyciągają wycieczki dzieci z całego regionu. W Żelaznej w 1944 r. zmarła Maria Rodziewiczówna, na przełomie XIX i XX w., autorka popularnych powieści (m.in.: „Dewajtis”, „Lato leśnych ludzi”). W Tworzyjankach warto obejrzeć willę pod nr 12 i park willowy z pocz. XX w. Okolice Koluszek, Brzezin i Rogowa wchodzą w skład „Muzeum w Przestrzeni”, obejmującego pobojowiska z okresu I wojny światowej. Na szlaku warto zwrócić uwagę na Gałkówek i las rozciągający się między Justynowem, Borową i Zieloną Górą. Był miejscem decydującego starcia podczas „bitwy łódzkiej” w listopadzie 1914 r. W lesie znajdują się zachowane okopy rosyjskie, a także Gaj Benedykta XVIII - 300 sosen, które wyrosły z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego. Gaj poświęcony jest pamięci 20 tys. żołnierzy poległych w lesie 23 listopada 1914 r. W Izbie Muzealnej im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym można obejrzeć przedmioty, znajdowane na pobojowisku - bagnety, karabiny, elementy wyposażenia żołnierskiego, a także fotografie archiwalne i dokumenty. W Rawie Mazowieckiej, o której kroniki wspominają 75 lat wcześniej niż o Warszawie, warto zobaczyć gotycki zamek z końca XIV w. W Babsku godny uwagi jest grób Konstancji Gładkowskiej, młodzieńczej miłości Chopina (cmentarz parafialny oraz carski cmentarz wojskowy z początków XX w.). Szlak prowadzi przez liczne wsie i miasteczka, łącząc zabytki architektury sakralnej, pałacowej i dworskiej, a także unikalne atrakcje i pomniki przyrody nieożywionej. Urozmaiceniem jest linia Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, zbudowana w 1915 r. przez Niemców na potrzeby frontu, który przez pół roku utrzymywał się na rzece Rawce.

fot. 1 Szlak Ziemi Rawskiej
fot. 2 Izba muzealna w Lipcach Reymontowskich
fot. 3 Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej
fot. 4 Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej