Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Piąte spotkanie regionalnej grupy interesariuszy projektu BioGov

Piąte spotkanie regionalnej grupy interesariuszy projektu BioGov (https://www.interregeurope.eu/biogov/) odbyło się 25.09.2019 r. Jego celem było m.in. przedyskutowanie możliwości łączenia atrakcji turystycznych i przyrodniczych przy zachowaniu dbałości o zrównoważone korzystanie z tych dóbr oraz ochronę bioróżnorodności. W trakcie dyskusji, przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, LGD oraz organizacji zajmujących się turystyką, rekreacją, edukacją, ochroną przyrody i środowiska oraz zachowaniem zasobów kulturowychpodzielili się swoimi spostrzeżeniami ww. zakresie. Omówiono również możliwość zaimplementowania dobrej praktyki pochodzącej z Belgii, dotyczącej organizacji wydarzeń kulturalnych (tj. koncerty, plenery malarskie, spektakle) w otoczeniu przyrody (sadów). Poza tym uczestnicy wymienili się dobrymi praktykami dotyczącymi potencjału regionalnych gospodarstw agroturystycznych w zakresie zachowania bioróżnorodności.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl