Międzynarodowa konferencja podsumowująca dokonania projektu BioGov

wtorek, 23 listopada 2021

W dniach 16-19.11.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu BioGov oraz międzynarodowa konferencja w Brukseli podsumowująca osiągnięcia projektu. Jej uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej. Wydarzenie to, prowadzone przez europosłankę Hilde Vautmans, koncentrowało się na wnioskach wyciągniętych z projektu Interreg Europa BIOGOV oraz zaleceniach dotyczących wdrażania Zielonego Ładu w UE. Podczas konferencji dyrektor departamentu „Projekty i Platforma” programu Interreg Europa Nicolas Singer zwrócił uwagę na niezwykłe osiągnięcia projektu BioGov, w tym na sukces odniesiony przez Województwo Łódzkie i zmian jakie zostały u nas wprowadzone w politykach regionalnych dotyczących bioróżnorodności.  Wszyscy uczestnicy podkreślali wyjątkowość osiągnięć całego partnerstwa oraz aktualność problemu z jakim mierzyli się realizatorzy BioGov.

Ponadto partnerzy w ramach spotkania projektowego odwiedzili okolice Voeren w Belgii, gdzie zapoznali się z efektami projektu osiągniętymi w tym regionie.