Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu BioGov

W dniu 19 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu BioGov https://www.interregeurope.eu/biogov. W jego trakcie przedstawiciele jednostek samorządów regionalnych, instytucji edukacyjnych, kultury i ochrony przyrody, LGD dyskutowali o głównych założeniach projektu „Owoce pamięci”, który będzie wdrażany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, a głównym celem jest odtworzenie tradycyjnych sadów owocowych w województwie łódzkim oraz inwentaryzacja tych istniejących w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Uczestnicy dzielili się również swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie oraz dyskutowali o rozwiązaniach sprzyjających wdrażaniu projektu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl