Czwarte spotkanie partnerskie w ramach projektu BioGov

poniedziałek, 20 września 2021

W dniach w Szwecji (region Västra Götaland) 13-16 wrześnie 2021 odbyło się 4 spotkanie partnerskie w ramach projektu BioGov współfinasowanego z programu Interreg Europa. Ze względu na sytuację spowodowana Covid-19 nie wszystkim uczestnikom udało dotrzeć się na miejsce. Jednak dzięki nowym technologiom wszyscy zdołali uczestniczyć w prowadzonych pracach.

W spotkania trakcie dyskutowano o osiągniętych rezultatach, podsumowywano dotychczasową pracę, jak również wyznaczono nowe cele do realizacji. Jednym z ważniejszych elementów było ustalenie szczegółów związanych z finalną konferencją prezentująca osiągnięcia BioGov w Parlamencie Europejskim Brukseli, która ma się odbyć w listopadzie 2021.

Ponadto część wizyty poświęcona została na prace w terenie, gdzie partnerzy mieli możliwość zapoznania się z działaniami, które w ramach projektu prowadzi szwedzki partner (np. postarzanie drzew).