Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

3. spotkanie regionalnej grupy interesariuszy projektu BIOGOV

7 maja odbyło się w Buczku kolejne spotkanie interesariuszy projektu BioGov realizowanego w ramach programu Interreg Europa. Uczestnicy dyskutowali o możliwości poprawy wdrażania polityk regionalnych w zakresie zachowania bioróżnorodności pod kątem tradycyjnych sadów owocowych. Tym razem skoncentrowano się na możliwości uzyskania dofinasowania w ramach RPO WŁ 2014 -2020 na realizację projektów w ramach działania V.4 Ochrona środowiska. Ponadto interesariusze przeszli krótkie szkolenie z zakresu pielęgnacji i sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl