Zima na sportowo

piątek, 2 lutego 2024

Około tysiąca dzieci z całego województwa łódzkiego uczestniczy w zorganizowanym po raz pierwszy programie „Zima na sportowo”. Uczestników zajęć w Kiełczygłowie (powiat pajęczański) odwiedziła Iwona Koperska - przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Dzięki finansowemu wsparciu przez Urząd Marszałkowski, 26 organizacji z całego województwa skorzystało z programu  i zorganizowało bezpłatne półkolonie dla dzieci i młodzieży. Na ten cel Zarząd Województwa przeznaczył 500 000 zł.

Celem „Zimy na sportowo” jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promowanie aktywnego stylu życia, poprawy jej stanu zdrowia i sprawności fizycznej, a także zagospodarowania czasu wolnego w czasie ferii zimowych poprzez aktywny wypoczynek. Zajęcia na półkoloniach trwają co najmniej 5 dni po 7 godzin, z czego część sportowo - rekreacyjnych powinna wypełniać co najmniej 4 godziny dziennie. Uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie i obiad.

Uczestnicy półkolonii zorganizowanych przez Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie, których odwiedziła przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, otrzymali drobne upominki z emblematami Województwa Łódzkiego. W zajęciach uczestniczy 40 dzieci z terenu gminy.

 

 

 

(wj)