Zazieleniamy Łódzkie od Białej

wtorek, 3 maja 2022

Mieszkańcy Białej koło Zgierza przy okazji świętowania 3 Maja zainaugurowali projekt Łódzkie Ogrodem Polski - Zazieleniamy Łódzkie. Zasadzone zostały pierwsze dęby – symbole siły i jedności – jak podkreślił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Zazieleniamy Łódzkie to element większego projektu nazwanego Łódzkie Ogrodem Polski. Ma on na celu zachęcić samorządy, instytucje publiczne i mieszkańców do zwiększania ilości przestrzeni zielonych, sadzenia drzew i krzewów, tworzenia ogrodów, parków, skwerów, a także przeciwdziałania zmianom klimatu.

– Chcemy zasadzić przynajmniej 15 tysięcy drzew – zapowiada marszałek Grzegorz Schreiber, który w Białej posadził w towarzystwie wiceprzewodniczącego sejmiku województwa Zbigniewa Linkowskiego pierwsze dęby w ramach programu.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla samorządów, które mogą zgłaszać swoje pomysły na zazielenienie przestrzeni publicznej, w ramach której mogą otrzymać 150 tys. zł na ten cel. Wójt gminy Zgierz Wioleta Głowacka już zapowiedziała udział w konkursie.

Również sami mieszkańcy mogą zgłaszać chęć posadzenia drzew czy krzewów do wójtów, którzy mogą zgłaszać się po nie do Urzędu Marszałkowskiego. Niektórzy już we wtorek dostali drzewa i krzewy do swoich ogródków.

Uroczystość w Białej miała wyjątkowy charakter, bo zbiegła się również z jubileuszem orkiestry Dętej ze Szczawina, która od 10 lat działa przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

jg/fot. Sebastian Sołtyszewski