XXVI (nadzwyczajna) sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego

piątek, 05 luty 2021 23:54

Po trwających niemal 9 godzin obradach, radni wojewódzcy przeważającą większością głosów zdecydowali, że funkcję Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego nadal będzie pełniła Iwona Koperska (PiS) - dotychczasowa przewodnicząca Sejmiku. Za odrzuceniem wniosku o odwołanie Iwony Koperskiej głosowało 20 radnych, 11 poparło wniosek a dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.

W składającym się z 33 radnych samorządzie województwa łódzkiego Prawo i Sprawiedliwość ma 17 radnych, Koalicja Obywatelska 11, Polskie Stronnictwo Ludowe 4 , jeden radny jest niezrzeszony. Sesję zwołano na wniosek grupy 10 radnych z klubów KO i PSL. Powodem, jak napisano we wniosku  były „bulwersujące informacje dotyczące ograniczenia konkurencji na rynku odpadowym”. Takie uwagi radni wnioskodawcy skierowali wobec Marszałka Województwa. Przewodniczącej Sejmiku zarzucili zaś konflikt interesów w związku z pełnieniem funkcji wiceprezesa międzygminnej spółki EKO – Region zajmującej się gospodarką odpadami. Eko Region to spółka którą stanowi 21 samorządów z trzech województw oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Urząd Marszałkowski nie ma w EKO-Regionie żadnych udziałów.  

Od początku sesji rozgorzała gorąca dyskusja. Wzięli w niej  aktywny udział również posłowie: Dariusz Joński (KO), Krzysztof Piątkowski (KO), Paweł Rychlik (PiS), Włodzimierz Tomaszewski (PiS), oraz senator Artur Dunin (KO).  Radni w wyniku głosowań, nie zgodzili się na udział w obradach przedstawicieli Związku Międzygminnego „Bzura” oraz Urzędu Miasta Łodzi. Ich stanowisko prezentowali radni i parlamentarzyści opozycji. ZM „Bzura” zarzuca marszałkowi uzależnienie podjęcia korzystnych dla nich decyzji od dokonania zmian personalnych we władzach Związku. Marszałek Grzegorz Schreiber odparł te zarzuty i zaapelował do  uczestników sesji o merytoryczną rozmowę a nie posługiwanie się pomówieniami. Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego, któremu podlega gospodarka odpadami, przestawił fakty z których wynika, że problemy Związku Międzygminnego „Bzura” z budową składowiska odpadów w miejscowości Piaski Bankowe, ciągną się od wielu lat, a sama inwestycja zagraża wodom gruntowym i znajdującemu się tam obszarowi objętemu ochroną przyrody w ramach europejskiego projektu Natura 2000 .  Andrzej Górczyński zwrócił uwagę, że tuż przed rozpoczęciem obrad Sejmiku, przeciwko inwestycji w ZM „Bzura” w Piaskach Bankowych protestowali mieszkańcy. Odniósł się również do zarzutu o rzekome „ograniczanie konkurencji na rynku odpadowym”. Chodzi o inwestycje,  w środku osiedla Teofilów w Łodzi, niemieckiego potentata z tej branży, firmę Remondis. Radni opozycji zarzucają władzom województwa celowe opóźnianie w wydaniu decyzji umożliwiającej pełne działanie instalacji przetwarzania odpadów na osiedlu Teofilów. Również i te zarzuty Górczyński uważa za pozbawione jakichkolwiek podstaw. Przypomniał, że zarzucane opóźnienie wynika ze zwłoki jaką wykazuje się Urząd Miasta Łodzi w przekazywaniu do Urzędu Marszałkowskiego niezbędnej dokumentacji dotyczącej instalacji firmy Remondis na Teofilowie. Przypomniał również o protestach mieszańców osiedla. W ocenie radnych PiS zarówno sprawa ZM „Bzura” jak i Remondis a także próba odwołania Iwony Koperskiej z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego, mają czysto polityczne podłoże. Są próbą przerzucenia odpowiedzialności przez polityków KO i PSL na władze województwa  za rzeczywiste przyczyny podwyżek opłat za odbiór odpadów.  Iwona Koperska, przed puktem dotyczącym odwołania jej z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego, prowadzenie obrad przekazała Zbigniewowi Linkowskiemu- wiceprzewodniczącemu Sejmiku.

Ze względu na pandemię Covid-19 sesja odbyła się on-line.

 

 

(wj)

zdjęcia Sebastian Sołtyszewski