WRDS spotkał się po wakacyjnej przerwie

czwartek, 15 września 2022

Wsparcie dla MŚP i sytuacja w szkolnictwie zawodowym w województwie łódzkim – to główne tematy czwartkowego (15 września) posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Pierwszym zagadnieniem omawianym przez WRDS było szkolnictwo zawodowe. Na temat zmian wprowadzonych w prawie oświatowym z dniem 1 września tego roku mówiła Halina Cyrulska, zastępca dyrektora departamentu sportu i edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

Rozmawiano o tym, że szkoły zawodowe w Łódzkiem cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Samorząd Województwa Łódzkiego jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych realizujących kształcenie zawodowe zarówno w formie szkolnej, jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W placówkach uczy się dziś blisko 900 osób, a najczęściej wybieranym zawodem przez słuchaczy jest technik informatyk.

W tej części posiedzenia głos zabrał także Roman Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, członek WRDS.

Druga część spotkania dotyczyła wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Prezentację, która stanowiła punkt dyskusji na ten temat, przedstawił Błażej Kupaj, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

COP w latach 2014-2020 przyznało dotacje unijne na rozwój gospodarki regionu łódzkiego, głównie na aktywność badawczą przedsiębiorstw, innowacje oraz współpracę firm z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Bardzo ważne było wsparcie udzielone na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19. Do przedsiębiorców, na finansowanie kapitału obrotowego i dotacje na przebranżowienie z Instrumentów Finansowych, trafiło ponad 300 mln zł.

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą również korzystać z pieniędzy w ramach REACT-EU. Dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł przeznaczone jest dla sektora MŚP na odbudowę konkurencyjności i zwiększenie odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19.  Do rozdysponowania jest ponad 24 mln zł. Obecnie trwa nabór wniosków, który zakończy się 28 września.

Wyzwania, z którymi mierzą się przedsiębiorcy nie tylko w województwie łódzkim, ale w całej Europie, to inflacja i wojna na Ukrainie. Na ten temat mówił Maciej Plutecki, dyrektor Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Konfederacja Lewiatan.

bg.

Zdjęcia: Piotr Wajman