Wojewódzki Program “Moce nadŁódzkie” rozstrzygnięty!

wtorek, 14 czerwca 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął nabór ofert w ramach Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie”. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które chcą pomagać uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Zainteresowanie nim było tak duże, że Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu puli środków na ten cel z miliona do blisko dwóch milionów złotych.

Program stworzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego skierowany był między innymi do stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji, ochotniczych straży pożarnych, lokalnych organizacji turystycznych oraz innych organizacji pozarządowych działających na terenie naszego województwa i chcących pomagać mieszkańcom Ukrainy, którzy schronili się w regionie łódzkim. W sumie dotacje otrzymało 111 podmiotów.

Na poszczególne projekty można było otrzymać od 5 do 20 tys. zł. Dzięki temu zrealizowane zostaną działania dotyczące aktywizacji społecznej, integracji oraz poprawy sytuacji uchodźców. Środki zostaną przeznaczone na projekty poświęcone między innymi edukacji i oświacie, w tym nauce języka polskiego, a także polityce społecznej, ochronie i promocji zdrowia, kulturze fizycznej, kulturze i sztuce oraz zatrudnieniu i podejmowaniu działalności gospodarczej.

Lista podmiotów, które otrzymały dotacje:

https://ngo.lodzkie.pl/wojewodzki-program-moce-nadlodzkie-dogrywka/

DK