Wieluński coraz lepiej skomunikowany

czwartek, 14 września 2023

Tematy drogowe zdominowały spotkanie marszałka Grzegorza Schreibera z mieszkańcami powiatu wieluńskiego. Nic dziwnego, skoro w sierpniu skończył się tam remont 23 km drogi wojewódzkiej między Rychłocicami a Wieluniem, a już przebudowywana jest kolejna - między Wieluniem a Krzeczowem.

Właśnie Krzeczów był kolejnym przystankiem marszałka Grzegorza Schreibera w cyklu spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Przystanek, to o tyle dobre porównanie, że ten powiat w sposób szczególny czeka na realizację zgłoszonych przez województwo łódzkie projektów w ramach rządowego programu Kolej PLUS. Tutaj ma powstać łącznik linii kolejowej biegnącej przez Wieluń (nr 181), z linią Śląsk – Pomorze biegnącej przez Łódź (131). Projekt przewiduje budowę 28 km torów i pięć przystanków, w tym cztery w powiecie wieluńskim: Drobnicach, Wierzchlasie, Rudzie i Wieluniu. Po oddaniu tej inwestycji droga do Łodzi pociągiem powinna wynieść mniej niż 1 godz. 40 min.

- Jest to największa inwestycja, jaką planujemy realizować z PKP i dla nas jedna z najważniejszych. Połączenie z Polską centralną, mając w perspektywie budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, to włączenie was do połączeń komunikacyjnych na cały świat – podkreślał marszałek Grzegorz Schreiber. - Tymczasem uruchamiamy połączenia autobusowe, które włączają wasze miejscowości do sieci komunikacyjnej województwa, w tym do sieci kolejowej – dodał marszałek przypominając o pięciu liniach powołanych z wykorzystaniem rządowego programu dofinansowania połączeń autobusowych.

Spotkanie w Krzeczowie dotyczyło jednak głównie programów realizowanych przez Urząd Marszałkowski, w szczególności grantów dla sołectw. To dlatego przed nim Grzegorz Schreiber odwiedził Szynkielów, gdzie zrealizowany został w ubiegłym roku grant na 100 tysięcy złotych. Przy miejscowej szkole podstawowej odnowiony został budynek gospodarczy, powstał uroczy ogród wypoczynkowy z ławkami, leżakami, obok jest siłownia pod chmurką. Takich grantów na ten rok w wieluńskim rozdanych zostało tym razem trzy. W sumie do sołectw z terenu powiatu wieluńskiego trafiło ponad 791 tys. zł. Sołtysi odebrali tego dnia symboliczne czeki.

Dialog marszałka z mieszkańcami powiatu zdominował temat dróg. To efekt m.in. działań realizowanych na drogach wojewódzkich, w tym totalnej przebudowy drogi nr 486 między Wieluniem a Krzeczowem. Przebudowanych tam zostanie 15 skrzyżowań, będzie nowe rondo, powstanie 18 zatok autobusowych i chodnik. Postęp prac marszałek obejrzał w towarzystwie dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosława Kuklińskiego.

W sierpniu zakończył się natomiast remont drogi 481 między Rychłocicami a Wieluniem. To ponad 23 kilometry dofinansowane z Polskiego Ładu.

I tę inwestycję odwiedził w czwartek marszałek. Podobnie jak kilka innych realizowanych w powiecie wieluńskim dofinansowanych z programów Urzędu Marszałkowskiego, takich jak: Łódzkie ratuje zabytki, Infrastruktura sportowa i turystyczna na plus, Ogrody przyjazne naturze. Efekty realizacji projektów dofinansowanych w ramach w tych konkursów marszałek oglądał m.in. w Osjakowie, gdzie sukcesywnie modernizowany jest stadion gminny, rozbudowana została infrastruktura turystyczna dla kajakarzy, w centrum powstają nowe parki. Odnowione zostało także wnętrze Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. W Wierzchlasie Grzegorz Schreiber obejrzał prace toczące się w kościele pw. św. Mikołaja.

W trakcie spotkania w Krzeczowie marszałek odpowiedział na wiele pytań, często bardzo szczegółowych. Dotyczyły one m.in. możliwości dofinansowania unijnego, czy walki z suszą.

Przy tej okazji Mateusz Barwaśny przedstawił działalność stowarzyszenia samorządowego PomagaMy, którego jest prezesem, a które zajmuje się pomocą przy okazji klęsk żywiołowych. Zachęcał samorządowców do przystępowania do stowarzyszenia, które skutecznie i przede wszystkim szybko pomaga w razie pożarów, powodzi itp.

W spotkaniu w Krzeczowie uczestniczyli także posłowie Piotr Polak i Paweł Rychlik, radny Sejmiku Województwa Edward Kiedos, a rolę gospodarza miejsca pełnił wójt Wierzchlasu – gminy, w której leży Krzeczów – Leszek Gierczyk.

jg, amk/fot. Tomasz Grala