Wielkie otwarcie przedszkola Trampolina w Henrykowie

wtorek, 23 listopada 2021

Nowa placówka dla dzieci z gminy Zduńska Wola już działa. Prowadzone przez księży orionistów Niepubliczne Przedszkole Trampolina w Henrykowie funkcjonuje od września, ale uroczyste otwarcie – z udziałem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera – zorganizowano we wtorek, 23 listopada.

Do przedszkola Trampolina chodzi prawie 50 dzieci w dwóch grupach wiekowych: 3-4-latków i 5-6-latków. Każda sala w placówce wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, zabawki, tablice multimedialne i podłogę interaktywną. Są nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Budowa przedszkola i żłobka w Henrykowie została sfinansowana całkowicie ze środków własnych Zgromadzenia Księży Orionistów, pozyskanych od prywatnych darczyńców, ale przez pierwszy rok przedszkole będzie funkcjonowało w ramach projektu unijnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu to koszt prawie 1,5 mln zł, w tym dofinansowanie z EFS 1,26 mln zł.

Cel to większa dostępność do edukacji przedszkolnej dla 45 dzieci z terenu gminy Zduńska Wola, czyli utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo wybudowanej placówce. Unijny projekt to nie tylko wsparcie funkcjonowania (przez 12 miesięcy) nowo utworzonych w Trampolinie grup przedszkolnych, ale także podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli i pedagoga. Dzięki unijnemu projektowi oferta przedszkola jest ciekawsza, a na dzieci czekają dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wyrównujące ich szanse edukacyjne.

W związku z tym, że pierwszy rok działalności przedszkola będzie współfinansowany z unijnych pieniędzy, rodzice zostaną obciążeni tylko kosztami wyżywienia. W następnych latach funkcjonowanie przedszkola ma być dofinansowane z budżetu gminy i niewielkich opłat rodziców.

- Trampolina to piękne słowo, które ma wiele znaczeń - mówił dziś podczas otwarcia placówki marszałek Grzegorz Schreiber. - Ta w Henrykowie to trampolina dla najmłodszych, którzy tutaj będą poznawać świat, uczyć się. Jestem przekonany, że placówka ta będzie kwitła i stanie się prawdziwą trampoliną do miłości. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca.

Unijnymi funduszami z RPO wsparty został również Niepubliczny Żłobek Trampolina. Realizowany tam projekt promuje równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery oraz przyczyni się do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Skierowany jest do osób będących na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, również osób bezrobotnych i poszukujących pracy, dla których opieka nad małym dzieckiem to bariera w wejściu na rynek pracy.

Dzięki projektowi utworzone zostały 24 miejsca opieki dla dzieci do 3 lat. Bieżące utrzymanie miejsc żłobkowych będzie trwało przez cały 2022 r. Całkowita kwota realizacji projektu to prawie 760 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne to ponad 645 tys. zł.

Żłobek Trampolina w Henrykowie zacznie funkcjonować w styczniu 2022 r.

 

Przy okazji wizyty w powiecie zduńskowolskim, marszałek miał okazję obejrzeć jedną z inwestycji drogowych, która powstała dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Łódzkiego. Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Tarnówka w gminie Szadek była dwuetapowa. W 2020 r. powstało 928 metrów drogi, a samorząd województwa ze swojego budżetu dołożył ponad 161 tys. zł. W tym roku wybudowano kolejne 780 metrów, dofinansowanie wyniosło 110 tys.

Każdego roku samorząd województwa łódzkiego przeznacza ze swojego budżetu pieniądze na budowę dróg dojazdowych do pól. Zarówno w 2021, jak i rok wcześniej było to grubo ponad 20 mln zł. Nowoczesny sprzęt rolniczy wymaga szerokiej i utwardzonej drogi, dlatego pieniądze te są tak ważnym źródłem finansowania na obszarach wiejskich. Pamiętajmy, że z dróg dojazdowych do pól korzystają nie tylko rolnicy, ale też dzieci dojeżdżające do szkoły.

 

as/fot. Piotr Wajman 

Media