Więcej połączeń autobusowych, proekologiczne regulacje dla Neru, Fundusz Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego

wtorek, 22 listopada 2022

Na 50 sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego radni przyjęli dziewięć uchwał.

Zdecydowano między innymi o podpisaniu na kolejny rok umów z firmami zajmującymi się publicznym transportem zbiorowym. To kontynuacja rządowego programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Do 40 istniejących połączeń, których organizatorem jest samorząd województwa przybędą dwa kolejne. Dzięki temu stałą linię z Piotrkowem Trybunalskim przebiegającą przez Przedbórz zyska Żytno; nowe połączenie z Poddębicami przez Świnice Warckie będzie miała Łęczyca.

Radni ustanowili również Fundusz Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego. Zastąpi on dotychczasowe programy stypendialne skierowane do twórców kultury. O wsparcie z nowego Funduszu mogą się ubiegać zarówno doświadczeni artyści jak i początkujący uczniowie. Ważne, aby ich działalność przyczyniała się do rozwoju kultury i promocji województwa.

Dużo miejsca na tej sesji zajęły sprawy ekologii. Po dyskusji, w której swoje stanowiska obok radnych zaprezentowali także przedstawiciele organizacji pozarządowych, urealniono tzw. uchwałę antysmogową. Zdecydowano o wydłużeniu terminów na wymianę pieców węglowych starego typu.

 Po pandemii, w czasie  agresji Rosji na Ukrainę, kryzysie energetycznym na świecie, nie możemy udawać, że wszystko jest tak, jak kiedyś. Dlatego dajemy dodatkowy czas nie rezygnując z walki o czyste powietrze- powiedział Marszałek Województwa - Grzegorz Schreiber.

Rozpatrywano także petycję dotyczącą objęcia ochroną prawną rzeki Ner. Radni podzielili opinię ekologów i jednogłośnie uznali potrzebę takiej ochrony. Na nieobjętym jeszcze żadnymi nadzorem terenem od przecięcia rzeki z autostradą A2 w gminie Wartkowice, do jej przecięcia z drogą ekspresową S14  na granicy gminy Pabianice z miastem Łódź, zostanie utworzony Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Neru.

 

Uchwały podjęte na L sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego (https://bip.lodzkie.pl/).

 

 

 

zdjęcia Sebastian Sołtyszewski i Piotr Wajman

(wj)