W Łódzkiem dbamy o zabytki

piątek, 1 grudnia 2023

Rusza 4. edycja programu "Mała Architektura Zabytkowa", czyli konkursu na dofinansowanie - tak ważnych dla mieszkańców - mniejszych zabytków, stanowiących dziedzictwo kulturowe w Łódzkiem.

- Przydrożne krzyże, drewniane figury świętych czy pomniki są niezwykle ważne dla mieszkańców, ponieważ  stanowią część historii wsi i miast. Jako samorząd województwa łódzkiego czuwamy nad tym, aby te cenne obiekty pozostały dla kolejnych pokoleń -  mówi Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego.

Efekty są już widoczne. To np. remont konserwatorski kapliczki przy klasztorze OO. Dominikanów w Gidlach (Gmina Gidle) czy powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zabytkowej mogiły Ks. Janusza Otto – powojennego proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu Poduchownym (Gmina Warta).

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto chce zadbać o zabytek, składając zgłoszenie do naboru bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ważne jest, aby na remont zgodzili się właściciele zabytku, a obiekt znajdował się na terenie województwa łódzkiego i był wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków bądź gminnych ewidencji zabytków.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na: zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, osuszenie i izolację zabytku, jego zabezpieczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia czy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł.

Zgłoszenia można składać do 19 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/mala-architektura-zabytkowa


mała architektura www aktualnosci