U nich najbezpieczniej

piątek, 8 września 2023

Poznaliśmy zwycięzców XX edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie łódzkim. Gratulacje najlepszym składał członek zarządu Andrzej Górczyński, który w towarzystwie Alicji Antczak, radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego i zastępcy dyrektora OR KRUS w Łodzi, wręczył puchary ufundowane przez marszałka Grzegorza Schreibera.

Od 20 lat razem z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyszukujemy gospodarstw, które mogą być przykładem dla innych. Oceniane są pod względem utrzymania porządku, stanu budynków, wyposażenia w sprzęt rolniczy i przeciwpożarowy, warunków zapewnionych zwierzętom.

Laureatami konkursu na szczeblu wojewódzkim zostali: Małgorzata Przybysz z Brysek w gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. łęczycki; Martyna i Łukasz Skonieczni z Wiśniewa, gm. Kiernozia, pow. łowicki; Wioleta i Tomasz Nowakowie z Wielgich w gm. Ostrówek, pow. wieluński. Cała trójka będzie reprezentować Łódzkie w konkursie ogólnopolskim. Przyznanych zostało również sześć wyróżnień.

Przy okazji gali wręczenia nagród przeprowadzone zostały wykłady na temat działań prewencyjnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Wszystko po to, by do minimum zmniejszyć liczbę wypadków w gospodarstwach.

Dla zebranych wystąpił Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Głuchowiacy” oraz kapela „Borynioki” z Lipiec Reymontowskich.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Aleksandra Hadzik, prezes KRUS oraz Janusz Ciesielski, radny sejmiku województwa i dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi.

jg/fot. Tomasz Radzikowski