Sejmik Młodzieżowy na nowych zasadach

czwartek, 9 marca 2023

Są młodzi i pełni zapału. Chcą zwiększyć bezpieczeństwo młodzieży, współpracować z seniorami, wspomagać wolontariat i angażować do działalności społecznej innych młodych ludzi. W czwartek (9 marca) odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Młodych radnych na pierwszej sesji przywitała Iwona Koperska, przewodnicząca „dorosłego” Sejmiku Województwa Łódzkiego. – Cieszę się, że młodzi ludzie chcą angażować się społecznie, poświęcać swój czas i energię dla wspólnego dobra. Gratulując wyboru do Sejmiku Młodzieżowego liczę na owocną współpracę podobnie, jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji – powiedziała na wstępie.

Obrady poprowadził do czasu wyboru przewodniczącego Włodzimierz Stanek, dyrektor Kancelarii Sejmiku.

Drugą kadencję sejmiku Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego rozpoczęło w 21 radnych. Najwięcej z nich mieszka w Łodzi (8), po trzy osoby reprezentują powiaty piotrkowski i radomszczański, dwie osoby są z powiatu sieradzkiego, a po jednej z: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, pabianickiego i tomaszowskiego. Ich kadencja potrwa dwa lata.

Jest to już druga kadencja młodych radnych wojewódzkich, ale po raz pierwszy regulowana ustawowo. Pierwszy Sejmik Młodzieżowy ukonstytuował się w 2020 roku. Jego działalność przypadła na czas pandemii, dlatego obrady odbywały się włącznie on-line. Był to głównie czas nawiązywania przez radnych kontaktów z organizacjami młodzieżowymi, tworzenia i prowadzenia profili Młodzieżowego Sejmiku w serwisach społecznościowych i zbierania doświadczeń dla dalszej działalności.

W 2021 roku Sejm RP znowelizował ustawę o samorządzie województwa, wprowadzając po raz pierwszy ustawowe podstawy tworzenia i działalności młodzieżowych sejmików województw. „Dorosły” Sejmik Województwa Łódzkiego nadał statut „młodzieżowemu”, określił jego zasady pracy oraz delegowania przedstawicieli i można było ogłaszać konkurs na młodych radnych. Żeby zasiąść w ławach sejmikowych kandydaci mieli za zadanie napisać pracę na temat „(Pod)różne Łódzkie – moim zdaniem najciekawsze w Województwie jest…”.

Do konkursu mógł przystąpić każdy młody człowiek zamieszkały w województwie łódzkim w wieku 14-21 lat. Powinien też uczyć się w  szkole lub na uczelni działającej na terenie województwa łódzkiego.

Radni Młodzieżowego Sejmiku okazali się bardzo zaangażowanymi społecznie młodymi ludźmi. Większość z nich ma za sobą organizację zbiórek charytatywnych, pomoc uchodźcom z Ukrainy czy Polakom za granicą.

- W sejmiku chciałbym oprzeć się m.in. na projekcie solidarności międzypokoleniowej. Mam na myśli współpracę z seniorami z województwa łódzkiego – proponował wybrany później na przewodniczącego Jakub Kuster z Łodzi.

Jan Olczyk z Bełchatowa działając w Sejmiku chciałby zadbać m.in. o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym.

Wszyscy chcieliby bardziej zaangażować młodych ludzi do aktywności społecznej.

Podczas pierwszych obrad oprócz prezydium powołani zostali delegaci na Konwent Młodzieżowych Sejmików. Radni wybrali też spośród siebie Zespół do spraw Promocji i już mają pomysły na kolejne uchwały.

Sejmik Młodzieżowy ma za zadanie przede wszystkim reprezentować młodzież województwa łódzkiego w debatach i dyskusjach związanych z problematyką dotyczącą młodych ludzi, w tym zgłaszać ich potrzeby i oczekiwania. Współpracuje też z organami samorządu województwa w zakresie spraw młodzieży w regionie; organizacjami młodzieżowymi, pozarządowymi, samorządami uczniowskimi i studenckimi, może obejmować patronatem i organizować przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, charytatywnym, prozdrowotnym oraz proekologicznym, a także działania z obszaru edukacji i nauki.

Młodzieżowy Sejmik nie angażuje się w realizację programów, kampanii i działań ugrupowań politycznych, ale promuje idee praw Dziecka, Ucznia, Studenta.

jg