Rozmawialiśmy w Szczercowie

piątek, 15 lipca 2022

Szczerców w powiecie bełchatowskim był kolejnym przystankiem naszych spotkań w ramach cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Prezentujemy na nich ofertę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego skierowaną do samorządów, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i opowiadamy o tym, czym zajmujemy się na co dzień. Można dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób i na co pozyskać fundusze europejskie.

Tym razem spotkanie odbyło się w piątek, 15 lipca w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie. Z samorządowcami, sołtysami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami tego powiatu rozmawiał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

- Bardzo się cieszę, że tu jesteście. To możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami lokalnej społeczności. To szansa, by porozmawiać o tym, jak wspólnie działać i zabiegać o nasze małe ojczyzny – powiedział wicemarszałek.

W spotkaniu w Szczercowie wzięli też udział radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska i Dariusz Rogut, którzy wspólnie z wicemarszałkiem Ziembą wręczyli przedstawicielom między innymi gmin, fundacji, stowarzyszeń oraz klubów sportowych z powiatu bełchatowskiego symboliczne czeki z przyznanymi dotacjami na projekty sportowe, edukacyjne i kulturalne.

W tym roku spotkania z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem” dotyczą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027, a także możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną schronili się w naszym regionie.

Tradycyjnie po spotkaniu mieszkańcy i zaproszeni goście bawili się na Pikniku Województwa Łódzkiego zorganizowanego na szczercowskiej Wyspie. Przedstawiciele sołectw z powiatu bełchatowskiego odebrali też symboliczne czeki z grantami sołeckimi. Rozstrzygnięty został również konkurs na najlepsze potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.

DK, fot. Tomasz Grala, Sebastian Sołtyszewski