Rocznica niemieckiej zbrodni

piątek, 9 września 2022

We wsi Czekaj niedaleko Uniejowa uczczono pamięć 18 cywilów zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku. W uroczystościach uczestniczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska oraz radna Dorota Więckowska, a także przedstawiciele władz powiatu, gminy, rodziny pomordowanych, harcerze, uczniowie i nauczyciele, strażacy, przedstawiciele różnych instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy Uniejów jak również mieszkańcy wsi Czekaj. Mszę świętą odprawił ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.


8 września oprócz zbrodni dokonanej w Czekaju, Niemcy zabili także 18 mieszkańców Woli Przedmiejskiej i 36 mężczyzn z Uniejowa. Dzień wcześniej zastrzelono 25 osób z Biernacic. Według ustaleń historyków w pierwszych dniach września 1939 roku zginęło łącznie co najmniej 200 mieszkańców ziemi uniejowskiej.
Zwracając się do uczestników uroczystości, Iwona Koperska przypomniała, iż niemieccy żołnierze dokonywali zbrodni na cywilnej polskiej ludności już od pierwszych chwil II wojny światowej.


"Wieluń, Uniejów, Czekaj, Częstochowa, Bydgoszcz, Poczta Gdańska … takich miejsc masowych mordów na żołnierzach i cywilach były setki. Niemcy codziennie dopuszczali się zbrodni wojennych. Agresja Niemiec na Polskę była niezwykle brutalna i bezwzględna. Żołnierze, przy pełnej aprobacie dowództwa Wehrmachtu, prowadził wojnę z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych
i pogardą dla polskich obywateli."


Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych. Od wielu lat, biorą w nich udział członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

(wj)