Rekordowe dofinansowanie rozbudowy ul. Uniejowskiej w Sieradzu

czwartek, 21 marca 2024

Trwa drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 479 - ulicy Uniejowskiej w Sieradzu. To kompleksowa inwestycja z potężnym zakresem prac. Równie potężne jest dofinansowanie z Funduszy Europejskich, bo na poziomie 92% (!) wszystkich kosztów.

Przypomnijmy, pierwszy etap przebudowy Uniejowskiej zakończył się w 2019 r., rozbudowano wtedy ponad 2 km drogi, od początku terenu zabudowanego od strony Rossoszycy do wiaduktu kolejowego.

Drugi etap ruszył w maju 2023 r. Tym razem droga jest przebudowywana na długości 1,5 km.

Kolejny etap rozpoczyna się od wiaduktu kolejowego, niefortunnie usytuowanego, bo po skosie drogi. Ulica jest przebudowywana aż do drogi krajowej nr 83. Zakres prac jest imponujący: rozbiórka i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych; rozbudowa skrzyżowań; przebudowa drogi gminnej (ul. Składowa) oraz dróg gminnych (ul. Karola Józefiaka i ul. Torowa); budowa chodników, ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, zatok autobusowych i postojowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego; przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i teletechnicznych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja ma istotne znaczenie zarówno dla sieci drogowej samego Sieradza, jak i całego regionu sieradzkiego, bo dotyczy drogi wykorzystywanej jako dojazd do drogi ekspresowej S8. Jej realizacja spowoduje, że ciężki transport już nie będzie musiał kierować się do centrum.

- Istniejąca droga zostanie praktycznie rozebrana i wybudowana na nowo, poszerzona do szerokości 7 metrów - informuje Mirosław Kukliński, dyrektor Zarządy Dróg Wojewódzkich. - Ul. Uniejowska, łącznie z I etapem, będzie drogą wjazdową z prawdziwego zdarzenia, w standardzie europejskim.

- To bardzo ważna arteria dla mieszkańców Sieradza, nie tylko dlatego, że łączy nasze miasto z północną częścią województwa, to również ważna droga dla osiedla skupionego wokół Uniejowskiej – mówi z kolei prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Przez kilkadziesiąt lat była zapomniana, a dziś rzeczywistością staje się to, o czym marzyli mieszkańcy. Dla nas ważne jest również to, że przebudowana będzie cała infrastruktura – kanalizacje deszczowa i sanitarna. Równie ważne są chodniki po obu stronach i ścieżka rowerowa, bo w bezpośrednim sąsiedztwie mamy tutaj szkołę.

Istotne jest także zaprojektowanie układu odwodnienia, którego dotychczas droga była pozbawiona, przez co po opadach deszczu lub roztopach na drodze tworzyły się zastoiska wody.

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o wyborze tego właśnie projektu do dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. W efekcie dofinansowanie inwestycji wyniesie ponad 21 mln zł, przy wydatkach przekraczających 23 mln zł.

- Bardzo ważna dla mieszkańców Sieradza inwestycja, a montaż finansowy po prostu wymarzony, dofinansowanie unijne na poziomie 92% - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Prace na Uniejowskiej w Sieradzu mają się zakończyć we wrześniu 2024 r.

 

as

fot. Tomasz Grala