WRDS wrócił do obrad po wakacyjnej przerwie

czwartek, 7 września 2023

W czwartek, 7 września, po wakacyjnej przerwie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu przewodniczył Karol Młynarczyk, wojewoda łódzki. Tematami wiodącymi były inwestycje oraz działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie.

Członkowie WRDS spotkali się w dawnej sali Sejmiku Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na początku posiedzenia Grzegorz Schreiber, marszałek województwa, powołał do rady Romana Stawickiego, przedstawiciela NSZZ „Solidarność”. Nowy członek wszedł w skład zespołu problemowego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego.

Czwartkowe posiedzenie zdominowały tematy dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w Łódzkiem m.in. budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi oraz zadań w ramach programu Kolej+, z których dwa – budowa i modernizacja linii Chorzew-Siemkowice (linia nr 131) oraz Bełchatów-Piotrków (linia nr 24) - są już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

O inwestycjach w infrastrukturę drogową w Łódzkiem mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury w UMWŁ. Rafał Jóźwiak przypomniał, że tylko w tym roku na inwestycje i bieżące utrzymanie dróg, samorząd województwa łódzkiego zaplanował w swoim budżecie prawie 500 mln zł.

Członkowie WRDS rozmawiali też o inwestycjach zagranicznych w województwie, których liczba jest imponująca. W ramach ŁSSE zrealizowano 600 projektów inwestycyjnych o wartości 30 mld zł oraz stworzono i utrzymano 95 tys. miejsc pracy.

Ostatnim tematem były działania na rzecz rozwoju turystyki w Łódzkiem. Łukasz Stajuda, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego mówił m.in. o szkoleniach dla pracowników branży turystycznej w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością i rozbudowie strony internetowej w ramach projektu Łódzkie360 (https://lodzkie360.pl/). Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny „Wyprawy w Łódzkie”, w którym udział wzięło 250 uczniów. Działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie to także cykl 24 wycieczek z każdego powiatu naszego województwa w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

Kolejne, wyjazdowe, posiedzenie WRDS, odbędzie się 25 października w Sulejowie.

 

(A. M. K.), fot. A. Staśkiewicz