Ponad 2 miliony złotych na projekty społeczne

czwartek, 8 lutego 2024

Wspieramy rodziny zastępcze, niepełnosprawnych i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Dofinansowujemy kolonie i pomagamy walczyć z uzależnieniami. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne wspierające mieszkańców naszego regionu. Do wzięcia są ponad 2 miliony złotych.

Organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje i stowarzyszenia mogą przeznaczyć dotacje m.in. na przygotowanie zajęć, warsztatów, kampanii społecznych, turnusów rehabilitacyjnych oraz specjalistyczne badania. Organizatorzy liczą też na propozycje imprez kulturalnych, sportowych i innych wydarzeń integracyjnych.

- Czekamy na interesujące projekty społeczne. Chcemy pomagać skutecznie, w atrakcyjny i urozmaicony sposób. Samorząd Województwa Łódzkiego wspiera rodziny, dzieci, młodzież i dorosłych. Pomagamy osobom starszym i doświadczonym przez życie - podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. 

Konkursy organizuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Termin składania wniosków upływa 23 lutego.

W ubiegłym roku dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego udało się zorganizować m.in. wakacje w „Nadwarciańskim Grodzie” dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, zajęcia w zakładach karnych w Łódzkiem dla osadzonych m.in za jazdę pod wpływem alkoholu oraz Senioralia Opoczyńskie.

Więcej informacji o konkursach:  https://bit.ly/RCPS

AK