Po łódzkiem wojaże z geoportalem w parze

poniedziałek, 22 lutego 2016
Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w bezpłatnym kursie doskonalącym „Po Łódzkiem wojaże z Geoportalem w parze, czyli jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia edukacyjne z aplikacją mapową Geoportal Województwa Łódzkiego”.
Kurs będzie prowadzony metodą bleanded – learning. Celem kursu jest zaprezentowanie aplikacji mapowej „Geoportal Województwa Łódzkiego” oraz określenie  możliwości wykorzystania jego zasobów w praktyce edukacyjnej w różnych typach szkół. Absolwenci szkolenia będą mieli możliwość udziału w konkursie na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów Geoportalu.
Szczególy: http://www.wodn.lodz.pl/wodn/index.php?option=com_content&view=article&id=853:po-odzkiem-wojae-z-geoportalem&catid=35:kataktualnosci&Itemid=109
GS