DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

wtorek, 05 maj 2020 21:41

Pieniądze z PFRON dla zakładów aktywności zawodowej, dofinansowanie inwestycji w Sulejowie, emisja obligacji - obradował Sejmik Województwa Łódzkiego.

XVIII sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyła się w sali widowiskowej Łódzkiego Domu Kultury. Decyzję o przeniesieniu obrad do większej niż dotychczasowa sali, ze względu na zapewnienie wymogów bezpieczeństwa radnych w związku z panującą epidemią COVID 19 podjęła Przewodnicząca Sejmiku Iwona Koperska.

Radni przyjęli 10 uchwał. Zdecydowali między innymi o emisji obligacji Województwa Łódzkiego. Obligacje w wysokości do kwoty 65 000 000 przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego i emisji papierów wartościowych.

12 755 572 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na realizację przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:

- dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

- dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Podjęto również decyzję o przekazaniu z budżetu województwa pieniędzy na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad Pilicą w Sulejowie. Na ten cel przeznaczono 2 500 000 zł. Ta od lat wyczekiwana przez mieszkańców Sulejowa inwestycja będzie w sumie kosztowała 5 684 757 zł. Dzięki nowemu połączeniu znacząco poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przemieszczających się pomiędzy lewo i prawobrzeżną częścią miasta. Obecnie dostępny jest jedynie most drogowy stanowiący część obciążonej bardzo dużym ruchem tranzytowym drogi krajowej nr 12.

Radni przyjęli również uchwały w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, za rok 2019

- przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, za rok 2019

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

- zmiany  budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok  w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

- zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego

- udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Sytuacja w szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego wraca do normy i nie zagraża realizacji świadczeń medycznych – zapewniła radnych Magdalena Amrozik - dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej. O informacje na ten temat, po doniesieniach prasowych o dużej grupie pielęgniarek z tego szpitala, przebywających na zwolnieniach lekarskich, prosił radny Marcin Bugajski.

W rozmowie z Polską Agencja Prasową, Przewodnicząca Sejmiku Iwona Koperska przypomniała, że zarząd województwa łódzkiego przeznaczył ostatnio na służbę zdrowia w regionie ponad 150 milionów złotych. To środki na działalność placówek medycznych podczas pandemii, a teraz - zdaniem szefowej sejmiku - najlepiej widać jakie znaczenie ma dla mieszkańców sieć szpitali wojewódzkich.

Wszystkie przyjęte uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa) .

Zapisy filmowe posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1hmQBv550sP3MKkUYpCG01-OrYynH7tb

 

(wj)

zdjęcia: Sebastian Sołtyszewski

Polecane

Podsumowanie akcji Milion maseczek od marszałka

Podsumowanie akcji Milion maseczek od marszałka

26-05-2020

Ponad milion sto tysięcy maseczek trafiło do mieszkańców Łódzkiego w...

Czytaj więcej
Kultura w sieci ze wsparciem

Kultura w sieci ze wsparciem

20-05-2020

Dwa projekty zgłoszone przez instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa...

Czytaj więcej
100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

19-05-2020

W Łodzi odbyły się wojewódzkie uroczystości 100. rocznicy urodzin Karola...

Czytaj więcej
Pieniądze na remont basenu w Pajęcznie

Pieniądze na remont basenu w Pajęcznie

18-05-2020

Umowę na dofinansowanie kwotą 80 tysięcy złotych  II etapu remontu...

Czytaj więcej
Dotacja dla Sulejowa. W mieście będzie dużo bezpieczniej

Dotacja dla Sulejowa. W mieście będzie dużo bezpieczniej

18-05-2020

Aż 2,5 miliona złotych wynosi dotacja, jaką Sulejów dostanie od...

Czytaj więcej
Maseczkowy desant

Maseczkowy desant

15-05-2020

850 tys. maseczek z miliona zapowiedzianych przez marszałka Grzegorz Schreibera...

Czytaj więcej
Konsultacje w sprawie przebiegu szybkich kolei

Konsultacje w sprawie przebiegu szybkich kolei

14-05-2020

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, spotkał się dziś (14 maja)...

Czytaj więcej
Milion maseczek dla mieszkańców – złóż ofertę!

Milion maseczek dla mieszkańców – złóż ofertę!

14-05-2020

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza przedsiębiorców z regionu do...

Czytaj więcej
Maseczki z Syczuanu dla Łódzkiego

Maseczki z Syczuanu dla Łódzkiego

13-05-2020

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego trafiło dziś (13 maja) ponad...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl