Pieniądze unijne. Konsultacje z Łódzkim

środa, 10 luty 2021 23:51

76 miliardów euro - taką kwotę wynegocjował polski rząd w ramach unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027. Część tych pieniędzy przypadnie dla województwa łódzkiego. W jaki sposób je zagospodarować? Ile z tego przeznaczyć na szkolenia dla pracowników, ile na walkę z ubóstwem, poprawę życia rodzin, a ile dla małych i średnich firm walczących z covid-19? W środę (10 lutego) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Umowy partnerstwa dla województwa łódzkiego z udziałem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy i marszałka Grzegorza Schreibera.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konsultacje za pośrednictwem platformy YouTube. W kolejne dni omawiane są różne regiony kraju. W środę przypadł czas na Łódzkie.

Wiceminister Waldemar Buda wprowadził słuchaczy do tematu omawiając finanse unijne, jakie są przewidziane w nadchodzącej perspektywie finansowej. Zaczął od przedstawienia głównych uwarunkowań nowej perspektywy finansowej z uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu, zapobiegania skutkom covid-19 oraz tych wynikających z krajowych dokumentów strategicznych.

Wiceminister zapowiedział, że dla województwa łódzkiego w nowej perspektywie finansowej zaplanowano wstępnie jako tzw. alokację podstawową 1 mld 631 mln zł. Podkreślił jednak, że jest to tylko część pieniędzy przewidziana dla regionu.

- Do tego trzeba doliczyć 344 mln euro, które chcemy uzyskać na sprawiedliwą transformację - wyliczał Waldemar Buda. Są to pieniądze na przekształcenie gospodarcze regionu bełchatowskiego w związku z koniecznością zakończenia wydobycia węgla brunatnego w tym miejscu.

Dodał też jeszcze jeden składnik finansów unijnych dla łódzkiego: Kontrakt programowy. To kolejne 7 mld euro. - Będzie to wszystko to, co wynegocjujemy i zawrzemy z marszałkami województw. Dla województwa łódzkiego powinno się to przełożyć na kilkaset milionów euro. W sumie da to kwotę wyższą niż ta, którą Łódzkie miało w poprzedniej perspektywie - zaznaczył.

Marszałek Grzegorz Schreiber prezentację sytuacji w Łódzkiem oparł na trzech filarach wynikających z projektu strategii regionu. Są to: nowoczesna i konkurencyjna gospodarka; obywatelskie społeczeństwo równych szans oraz atrakcyjna dostępna przestrzeń. Marszałek zaznaczył, że realizując cele strategii będzie sięgał nie tylko po wymienione przez wiceministra budę środki finansowe przewidziane w regionalnym programie operacyjnym, ale również po pieniądze oferowane w ramach programów krajowych.

- Zakres ich interwencji będzie wynikał z celów określonych w rozporządzeniach unijnych, ale także potrzeb i inwestycji ważnych z punktu widzenia naszej gospodarki i rozwoju. Programy krajowe będą wspierać te cele Strategii, które będą z nimi zgodne - mówił Grzegorz Schreiber.

Marszałek odniósł się także do inwestycji rządu, które będą miały duże znaczenie dla województwa. Podkreślił w tym miejscu budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i modernizowanych w związku z tym linii kolejowych. Podkreślił przy tym znaczenie siatki połączeń lokalnych, w tym organizowanych przez Województwo Łódzkie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i przewozów autobusowych.

Zaznaczył również znaczenie dla regionu wsparcia w tzw. obszary strategicznej interwencji. Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 na terenie województwa wyróżniono dwa typy OSI wskazanych z poziomu krajowego:

- miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (9 miast): Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Łask, Kutno, Opoczno, Ozorków, Radomsko, Wieluń, Zduńska Wola oraz

- oobszary zagrożone trwałą marginalizacją (18 gmin): Burzenin, Błaszki, Grabów, Goszczanów, Daszyna, Dąbrowice, Klonowa, Krośniewice, Łanięta, Nowe Ostrowy, Sadkowice, Wielgomłyny, Żychlin, Żytno, Uniejów, Oporów, Masłowice, Przedbórz.

Duża część spotkania poświęcona została na odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców regionu dotyczące Umowy Partnerstwa i przyszłych programów operacyjnych. Dzięki temu wiceminister i marszałek przybliżyli dokument i strategię regionu w szczegółach.

Spotkanie na platformie You Tube było jednym z elementów konsultacji Umowy Partnerstwa. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 22 lutego. Wystarczy wejść na stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam jest odnośnik do projektu dokumentu: http://bit.ly/39NlgCT oraz formularza: http://bit.ly/3bSZQXR.

jg/fot. Piotr Wajman, jg