Pamiętamy o Niepodległej

sobota, 18 listopada 2023

W sobotę w Bedlnie rozbrzmiały nuty patriotycznych, czasami zapomnianych już polskich pieśni. Usłyszeliśmy uczniów, solistów, duety, zespoły śpiewacze i kapele. Wszystko w ramach I Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Wojackiej. W wydarzeniu „Pamiętamy o Niepodległej” wzięli udział: Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego, poseł Piotr Polak oraz senator Przemysław Błaszczyk.

Jednak zanim zaśpiewano pierwsze pieśni, na cmentarzu w Orłowie poświęcona została mogiła zbiorowa Żołnierzy Wojska Polskiego. Odsłonięto również tablicę i nadano imię Wielkopolskiej Brygady Kawalerii dla Mostu na rzece Bzurze w Orłowie.

Podczas uroczystości, Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego odczytał list Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego:

- Drogo nas kosztowała wolność, o którą walczyliśmy przez niemal cały XX wiek. Począwszy od pierwszej wojny światowej i rok 1918, przez wojnę z Bolszewikami, wojnę obronną 1939 roku, walkę Żołnierzy Niezłomnych, aż po zrzucenie z siebie jarzma sowieckiej podległości – usłyszeli uczestnicy obchodów. - Dziś wspominamy tych, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę. Chylimy czoła z największą wdzięcznością przed zbiorową mogiłą Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny w walce z niemieckim najeźdźcą. Oddajemy im cześć i przywołujemy pamięć o nich nazywając imieniem Wielkopolskiej Brygady Kawalerii most na Bzurze, która 84 lata temu spłynęła krwią obrońców Ojczyzny. To dla nich śpiewają uczestnicy I Festiwalu piosenki patriotycznej i wojackiej.

Artyści pokazali jak ważne jest dla nich kultywowanie tradycji. I Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojackiej odbył się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie. Melodie przypomniały o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. To były uroczyste i niezwykle wzruszające występy. 

AK/ fot. Sebastian Sołtyszewski