Owocne i inspirujące rozmowy o Łódzkiem

poniedziałek, 29 stycznia 2024

Nasz cykl „Porozmawiajmy w Łódzkiem”, edycja 2024 nabiera rozpędu. Kolejnym przystankiem (w poniedziałek, 29 stycznia) był powiat kutnowski. Z mieszkańcami - o pomysłach na rozwój naszego województwa - rozmawiał marszałek Grzegorz Schreiber. Spotkania były połączone z warsztatami – jedne dotyczyły poprawy jakości życia, a drugie - ogrodnictwa.

„Mądrość wieku: sztuka polepszania życia” to tytuł warsztatów, które – specjalnie dla mieszkańców tej części Łódzkiego – zorganizowaliśmy w Krośniewicach. - Nastawienie do życia może być naszym błogosławieństwem albo naszą… zgubą. To nasz wybór. Nie mamy wpływu na to, co się wydarzy, ale mamy wpływ na to, jak zareagujemy. Wrogie nastawienie niszczy, pozytywne buduje – mówił do uczestników zajęć trener Andrzej Maciejewski.

Jednak „Porozmawiajmy w Łódzkiem” to przede wszystkim okazja do rozmów z mieszkańcami, a te najczęściej są niezwykle owocne. To właśnie podczas takich spotkań rodzą się pomysły. Przykładem choćby nowe programy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jak „Świetlica sołecka na plus” czy pierwszy konkurs dedykowany specjalnie dla Kół Gospodyń Wiejskich z Łódzkiego. - Te spotkania, te rozmowy to dla nas przede wszystkim wskazówka i inspiracja – mówił marszałek Schreiber w Krośniewicach. - Wielu zadań, wielu inwestycji po prostu by nie było, gdyby nie cenne uwagi mieszkańców, które padają właśnie podczas spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem”.

A to w Krośniewicach przyniosło także sporą dawkę wzruszeń. Właśnie podczas warsztatów, sołtysi z powiatu kutnowskiego podziękowali marszałkowi za dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim.

Rozmowy o kierunkach rozwoju Łódzkiego i inspirującej roli mieszkańców w tym procesie nie mogło zabraknąć w urokliwym dworku w Leszczynku, gdzie zorganizowaliśmy drugie warsztaty, tym razem dotyczące ogrodnictwa. Ich uczestnicy wysłuchali dwóch prelekcji prowadzonych przez ekspertów. Pierwsza, którą przygotował dr inż. Waldemar Kiszczak z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, dotyczyła starych odmian warzyw do upraw amatorskich, czyli w warunkach domowych. Tematem drugiej – prowadzonej przez Mariusza Urbaniaka z firmy Deer Garden – były korzyści zdrowotne i przyrodnicze z uprawy ziół. Po teorii przyszedł czas na praktykę i cała sala, pod okiem specjalistów, sadziła zioła. To była pamiątka uczestnictwa w warsztatach, bo każdy mieszkaniec zabrał swoją doniczkę do domu, ale i dowód na to, że każdy może być ogrodnikiem.

Pamiątkę po warsztatach – certyfikat partnera kampanii edukacyjnej „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” otrzymało także Centrum Kultury Gminy Kutno, które ma siedzibę właśnie w dworku w Leszczynku. Certyfikat, na ręce Piotra Czerbniaka, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Zaleskiego w Leszczynku, wręczył Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

Samorząd Łódzkiego, w obu spotkaniach, reprezentował również Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa.

 

as, kw

fot. Piotr Wajman, Tomasz Grala