Obradowali przewodniczący sejmików wojewódzkich i marszałkowie

piątek, 10 czerwca 2022

Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku WŁ wzięła udział w drugim posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Zbigniew Ziemba reprezentował samorząd województwa podczas drugiego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP.

Gospodarzem obu konwentów było Świętokrzyskie. Przewodniczący i marszałkowie obradowali w Sandomierzu.

Podczas spotkania przewodniczących sejmików wśród podjętych tematów było przetwarzanie i ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących samorządów województw. Rozmawiano także o zmianach w przepisach, które pozwoliły by radnym uczestniczyć w komisjach w trybie mieszanym. Szefowie sejmików dyskutowali także o utworzeniu Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików.

Uczestnicy posiedzenia konwentu marszałków kontynuowali podjęty wcześniej temat postępów w pracy nad przygotowaniem nowej unijnej perspektywy finansowej w latach 2021 – 2027. Przyjęli ustalenia dotyczące, między innymi, funkcjonowania szkół specjalnych działających w podmiotach leczniczych, turystycznych znaków z grupy L4 (wypracowane przez Zespół ds. Mobilności Rowerowej), ujęcia awansu cyfrowego sektora administracji samorządowej w okresie programowania 2021-2027, działań w sprawie systemowych rozwiązań pozwalających na zatrzymanie kadry medycznej w podmiotach leczniczych, roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym.