O Funduszach na roboczo

czwartek, 23 marca 2023

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego przedstawicielka Komisji Europejskiej poinformowała o kolejnych pieniądzach dla naszego województwa. – Wszystkie te dobre informacje zobowiązują do wytężonej pracy przy wydatkowaniu unijnych pieniędzy – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber.

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Łódzkiego zebrał się po raz pierwszy w nowej perspektywie finansowej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządu, organizacji społecznych, przedsiębiorców, środowisk naukowych, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej. To oni będą zatwierdzać kryteria stosowane w konkursach czy zmiany w programie regionalnym. Będą mogli też zgłaszać uwagi co do jego wykonywania.

- Polski rząd wynegocjował z Komisją Europejską ponad 76 mld euro. To największe pieniądze spośród wszystkich Polski państw członkowskich Unii. Łódzkie ma zagwarantowane 2 mld 746 mln euro – to także rekordowa kwota. To wielki sukces i radość, ale za tym idzie praca, którą trzeba wykonać, żeby te środki właściwie wydatkować – podkreślał marszałek Grzegorz Schreiber.

Przypomnijmy, że na Fundusze Europejskie dla Łódzkiego składają się:

1,7 mld euro z Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;
658 mln euro z Funduszu Społecznego Plus na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.
369,5 mln euro - na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla wszystkich tych funduszy. - Bez tego nie moglibyśmy ogłaszać konkursów, na czym tak bardzo nam zależy – zaznacza marszałek Schreiber.

Obecna na inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego podkreślała, że Łódzkiego otrzyma z Unii drugą najwyższą kwotę funduszy unijnych wśród polskich województw. – Teraz to od was zależy, w którym kierunku będą inwestowane te środki – zwracała się do uczestników Komitetu Monitorującego.

Podkreślała przy tym, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trzeba wydatkować do końca 2026 r. - Od waszej pracy zależy, w jakim tempie będą wydatkowane te pieniądze - dodała. Jednocześnie podziękowała za bardzo dobrą współpracę i przygotowanie programu regionalnego w terminie, dzięki czemu województwo nie straciło żadnych środków.

W pierwszym posiedzeniu Komitetu Komisję Europejską reprezentowała Angela Martinez Sarasola z dyrekcji generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

- To pierwszy Komitet Monitorujący, w którym biorę udział w Polsce dlatego jestem zaszczycona tym faktem – podkreśliła. – Tym bardziej, że Łódzkie będzie realizować program, który jest świetnie przygotowany, zrównoważony, uwzględniając nawet kryteria kontaktów międzynarodowych.

Dyrektor Sarasola przywiozła ze sobą znakomitą informację, że Łódzkie jest jednym z sześciu  regionów w Europie, które zostały zakwalifikowane do dodatkowego wsparcia w  ramach Pomocy Technicznej. Ma to pomóc m.in. w szybkim wdrożeniu środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

jg/fot. Tomasz Grala