Nowe miejsca i zajęcia w żłobkach i przedszkolach

wtorek, 16 marca 2021

Jeszcze niedawno mówili o marzeniu: - Zależałoby nam jeszcze na żłobku w Lututowie – dzieliła się dyrektor przedszkola w tym miasteczku po tym, jak z dofinansowaniem unijnym odremontowane tam zostały sale dla dzieci. Dziś mogą powiedzieć, że marzenia się spełniają, bo Lututów znalazł się wśród gmin, którym Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na stworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech.

Ich projekt zatytułowany „W Lututowie mamy żłobek” otrzyma wsparcie w wysokości ponad 600 tys. zł. W ostatnim rozstrzygniętym konkursie Zarząd Województwa rozdzielił w sumie przeszło 5 mln zł na projekty umożliwiające „powrót do pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. W sumie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w konkursie przeszło osiem projektów. Oprócz Lututowa są to gminy: Galewice, Drużbice, Strzelce, Lipce Reymontowskie, Zelów, Łęczyca, Szadek. Dofinansowanie było przyznawane nie tylko na tworzenie miejsc w żłobkach, ale również w klubach dziecięcych, a także na pokrycie kosztów bieżącej opieki nad dziećmi.

Bardziej atrakcyjne będą też zajęcia w przedszkolach w regionie. Pięć placówek: z Dmosina, Białaczowa, Wierzchlasu, Koluszek i Sędziejowic otrzyma po blisko pół miliona zł na zaproponowane zadania  mające na celu m.in. zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, a także na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

Choć dofinansowanie otrzymały wszystkie pozytywnie ocenione projekty, to pieniędzy przeznaczonych  na to działanie jeszcze zostało w puli. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zachęca w związku z tym do aktywności w sięganiu po pieniądze unijne.

Szczegóły dotyczące dofinansowania obu  konkursów na stronie internetowej rpo.lodzkie.pl

przedszkola: Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna - RPO WŁ 2014-2020 (lodzkie.pl)

żłobki: Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO WŁ 2014-2020 (lodzkie.pl)

baner
baner