Nauka języka polskiego oraz dostęp do rynku pracy dla uchodźców

wtorek, 8 marca 2022

Tym dwóm ważnym zagadnieniom poświęcona była wtorkowa konferencja prasowa marszałka województwa łódzkiego, podczas której Grzegorz Schreiber przedstawił najnowsze propozycje pomocy dla Ukraińców, którzy w naszym regionie chronią się przed wojną.

- Identyfikujemy problemy i staramy się szybko na nie odpowiedzieć. Ewidentnie widzimy kwestie bariery językowej. Ona już się pojawiała i będzie się pogłębiać, dlatego trzeba natychmiastowych działań, aby ten problem zredukować – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. - Proponujemy dwie ścieżki, uruchamiamy dwa programy.

Jak zapowiedział marszałek, pierwszy z programów adresowany jest do wszystkich dorosłych uchodźców, którzy będą chcieli nauczyć się języka polskiego, aby móc się porozumiewać w codziennym życiu. Drugi program będzie skierowany do nauczycieli i pozwoli ich przygotowywać do skutecznego uczenia Ukraińców języka polskiego. Chodzi w nim o to, by systematycznie zwiększać bazę osób, które potrafią to robić.

- W tym tygodniu startuje grupa językowa dla Ukraińców w Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim. Ale zapraszamy wszystkich dorosłych, korzy będą chcieli bezpłatnie uczyć się polskiego, do naszych jednostek w Łodzi, Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach - mówił Artur Michalak, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego WŁ.

Z kolei zajęcia dla nauczycieli polskiego chcących się uczyć języka ukraińskiego, będą prowadzone we wszystkich szkołach, których organem prowadzącym jest samorząd województwa łódzkiego.

- Myślimy też perspektywicznie i po zdobyciu wiedzy o możliwościach zawodowych uchodźców, postaramy się wzbogacić tę ofertę, aby kształcić językowo pod kontem potrzeb przedsiębiorców – dodał marszałek Grzegorz Schreiber.

Druga istotna dla uchodźców kwestia to dostęp do rynku pracy.

- Musimy działać tak, by pomóc Ukraińcom podjąć pracę i to zgodną z ich przygotowaniem, oczekiwaniami, możliwościami - mówił Grzegorz Schreiber. – Zaczynamy od małego ruchu. Tworzymy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy punkt informacyjny, w którym uchodźcy będą mogli się dowiedzieć o możliwościach rynku pracy w Łódzkiem. Zakres działania tego punktu będziemy zwiększać w miarę potrzeb.

Jak dodał Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, punkty informacyjne powstaną w WUP w Łodzi oraz jego siedzibach w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach. Ale przede wszystkim w punkcie recepcyjnym w Łódzkim Domu Kultury, czyli w punkcie doraźnej pomocy, do którego kierowani są uchodźcy tuż po przyjechaniu do naszego województwa.

- Już mamy sygnały od powiatowych urzędów pracy, że są przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudniać uchodźców. Wojewódzki Urząd Pracy będzie koordynować działania powiatowych urzędów w tej sprawie – mówił Kamil Jeziorski.

Marszałek Grzegorz Schreiber zapowiedział też, że dziś, czyli we wtorek 8 marca, wyruszy drugi pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej po Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Ten transport został przygotowany w ścisłej współpracy z marszałkiem województwa podkarpackiego i stamtąd zabierze ludzi do naszego regionu.

AA/Fot. Adam Staśkiewicz

Lista szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego  w Łowiczu

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim