Nasz cel to kolej neutralna klimatycznie

wtorek, 27 lipca 2021

Czy transport szynowy może być eko? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas seminarium „Kolej zielonych prędkości w Łódzkiem”, na które zaprosił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Seminarium – zorganizowane 27 lipca w Łódzkim Domu Kultury z okazji Europejskiego Roku Kolei, było próbą podjęcia dyskusji o potencjale kolejnictwa w naszym regionie w kontekście transformacji energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Organizatorami byli Województwo Łódzkie oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

- Tutaj, w Łódzkiem, naprawdę zależy nam na kolei. ŁKA to nasz skarb – mówił witając gości Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. – Mamy się czym pochwalić, bo wskaźnik awaryjności naszych pociągów jest najniższy w kraju. Dzięki temu, że rozkłady jazdy ŁKA i Polregio uzupełniają się, mamy szeroką ofertę dla pasażerów. Obecnie walczymy o to, by można było dojechać prostą drogą z Wielunia do stolicy województwa. To nasze marzenie, ale przede wszystkim marzenie mieszkańców Wielunia. Kolejny nasz cel to Bełchatów. Duże miasto o ogromnym znaczeniu, dziś bez komunikacji pasażerskiej, funkcjonuje tam jedynie transport towarowy. Mamy ambitne cele. Aby je zrealizować, staramy się o fundusze z trzech źródeł. Z Polskiego Ładu, RPO i z Krajowego Programu Odbudowy.

Pierwszy panel dyskusyjny seminarium dotyczył wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w kolejnictwie. Jak mówiła Irena Jałmużna z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, kolej zużywa najmniej energii ze wszystkich rodzajów transportu. Alicja Kozłowska z Urzędu Transportu Kolejowego dodała, że transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, dlatego celem jest przeniesienie transportu ładunków z jezdni na tory. Drogami kolejowymi ma być realizowane 75 procent transportu.

Jak sprawić, by transport kolejowy był jeszcze bardziej ekologiczny? Można wykorzystać napęd wodorowy, zwłaszcza na liniach niezelektryfikowanych. Przekonywał do tego Piotr Kubicki, dyrektor ds. rozwoju Technitel Polska S.A. - Wodór nie ucieka do atmosfery, to czysta energia, której jedynym efektem ubocznym jest po woda. To przyszłość kolejnictwa – mówił.

Do 2030 roku 85 procent energii trakcyjnej ma pochodzić z OZE, pozostałe 15 procent z napędu wodorowego (tam, gdzie nie ma trakcji elektrycznej). Takie cele przedstawił Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka S.A. - W ten sposób kolej stałaby się nie tylko niskoemisyjna, ale neutralna klimatycznie. W branży jest wielka determinacja, by zrealizować ten cel – podkreślał.

Do wykorzystywania OZE w kolejnictwie nakłania także Komisja Europejska, która rekomenduje, by do 2030 roku podróże do 500 km były neutralne klimatycznie. Wzorem są póki co Holandia, Austria czy Niemcy. – My chcemy być lepsi niż Niemcy, którzy w 57 procentach wykorzystują OZE w kolejnictwie. Nasz cel to 85 procent - zaznaczał Leszek Hołda.

Podczas seminarium organizowanego przez ŁKA, nie mogło oczywiście zabraknąć wystąpienia jej prezesa. Janusz Malinowski mówił o możliwościach oszczędzania energii, a jedną z nich jest zastosowanie programu Eco-driving w pociągach ŁKA. Rozwiązanie to pozwala na monitorowanie zużycia energii. Do jej oszczędzania zachęca się maszynistów, którzy korzystają ze specjalnego poradnika, dostają nawet premie za dobre wskaźniki zużycia energii.

Kolejnym panelem dyskusyjnym było przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Tutaj głos zabrał Janusz Reszelewski, burmistrz Drzewicy. Przypomniał, że swego czasu miasto, leżące – jak sam przyznał – na peryferiach województwa, straciło połączenie kolejowe z Łodzią. W 2020 roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna przywróciła to połączenie, a mieszkańcy Drzewicy chętnie z niego korzystają.

Kolejne tematy poruszane podczas seminarium to m.in. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne i wyzwania społeczne na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w kraju i w Europie w zakresie kolei” czy „Gospodarka niskoemisyjna na szczeblu regionalnym”.

Seminarium zakończyło się wizytą studyjną w innowacyjnym Zapleczu Technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na Widzewie.

(as)/fot. Adam Staśkiewicz